Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků.

Kosmetovigilance – oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků

V souladu s ustanovením článku 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků orgánu dozoru, v ČR tedy místně příslušné krajské hygienické stanici.