Očkování.

V České republice se očkování řídí podle vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.. Očkovací program zahrnuje pravidelné očkování proti mnoha infekčním nemocem, včetně tuberkulózy pro děti z rizikových skupin, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, a dalším. Nabízí se také zvláštní a mimořádné očkování pro specifické situace. K dispozici je rovněž očkování na žádost pro další infekce.

Platný očkovací kalendář pro děti (doplnit odkaz)

Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů