Informační systém

o provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Informační systém Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem je provozován na lokální počítačové síti propojené mezi sebou přes VPN. Ke své činnosti používá následující subsystémy:

 1. VEMA – personalistika a mzdy, evidence a zpracování personálních údajů, zpracování mezd pracovníků.
 2. Ekonomický informační systém JASU CS – ekonomický subsystém – zpracování odeslaných faktur, zpracování došlých faktur, skladové hospodářství, evidence majetku, účetnictví a rozpočet.
 3. Automatizovaný systém právních informací ASPI
 4. Spisová služba – e-Spis.
 5. Zpracování odborných agend je realizováno převážně internetovými aplikacemi na centrálním serveru v Koordinačním středisku pro resortní zdravotnické informační systémy:
  • ARI – Registr akutních respiračních infekcí
  • EPI – Úložiště dat pro EpiDat
  • HDD – Registr hygieny dětí a dorostu
  • HVY – Registr hygieny výživy
  • KaPr – Registr kategorizace prací
  • OCKO – Registr očkovacích látek
  • PAN – Pandemie – krizový systém hygienické služby
  • PBU – Registr předmětů běžného užívání
  • PiVo – Registr kvality pitné a rekreační vody
  • REV – Registr ekonomických výkazu
  • RPN – Národní registr pohlavních nemocí
  • SZD – Stání zdravotní dozor – řízení
  • TBC – Národní registr TBC