Kontakty.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon:
Fax:
E-mail:
E-podatelna:
idds:
IČ:

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

KHS UL byla zřízena dne 1. 1. 2003 zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejím správním obvodem je území okresů Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most a Teplice.

KHS UL provádí státní zdravotní dozor v následujících oblastech:

  • v rámci předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve zdravotnických zařízeních (odbor protiepidemický),
  • v oblasti pitných a rekreačních vod, činností epidemiologicky závažných jako je např. kosmetika, kadeřnictví, masáže, pedikúra (hygiena obecná a komunální),
  • v oblasti pracovních podmínek z hlediska výskytu škodlivin v pracovním prostředí, v rámci kategorizace prací, provádí šetření podmínek vzniku nemocí z povolání (hygiena práce),
  • ve stravovacích službách, v oblasti výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy (hygiena výživy a předmětů běžného užívání),
  • v předškolních a školních zařízeních (hygiena dětí a mladistvých).

KHS UL se dále zabývá zejména:

  • hodnocením zdravotních rizik z hlediska prevence negativního vlivu na zdravotní stav obyvatelstva,
  • vydáváním stanoviska při územních a stavebních řízeních, kolaudacích staveb,
  • řešením podnětů občanů,
  • podílí se ve spolupráci s dalšími správními úřady na tvorbě zdravotní politiky kraje a na úkolech integrovaného záchranného systému.

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Lenka Šimůnková
vedoucí oddělení
Bc. Renata Kučerová
odborný rada
Mgr. Zdeňka Klapková
vedoucí oddělení
MUDr. Josef Kočí
vedoucí oddělení
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení
MUDr. Romana Tylová
vedoucí oddělení
MUDr. Zuzana Peterková
vedoucí oddělení
Ing. Martin Vávra
vedoucí oddělení
Bc. Karin Straková
vedoucí oddělení PBU
Ing. Petra Kotrbová
vedoucí oddělení
Mgr. Zdeněk Šlampa
vedoucí oddělení
Ing. Věra Tomková
vedoucí oddělení
MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení
Ing. Aneta Šťastná
odborný rada
Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
Mgr. Jindřiška Pospišilová
odborný rada
Ing. Miluše Kosová
odborný rada
Bc. David Pavlovič
odborný rada
Bc. Martina Patzeltová
odborný rada
Bc. Kristýna Plzáková
odborný rada
PhDr. Hana Plachá
odborný rada
Ing. Zuzana Lišková
odborný rada
MUDr. Ladislava Matějíčková
odborný rada
MUDr. Zdeňka Trmalová
odborný rada
MUDr. Eva Poláčková
odborný rada
Mgr. Jitka Lokvencová
odborný rada
Ing. Magdalena Šťastná
odborný rada
Mgr. Lenka Králíková
odborný rada
Ing. Hana Höferová
odborný rada
Ing. Blanka Remutová
odborný rada
Bc. Monika Andrlíková
odborný rada
MUDr. Eva Solcerová
odborný rada
Ing. Helena Husáková
odborný rada
MVDr. Markéta Smudková
odborný rada
Mgr. Jarmila Šťastná
odborný rada
Ing. Bc. Valentin Mertl
odborný rada
Ing. Karel Chudoba
odborný rada
Ing. Tomáš Budín
odborný rada
Ing. Michaela Šantínová
odborný rada
Ing. Bc. Štěpánka Trefilová
odborný rada
Ing. Jitka Filingerová
odborný rada
Ing. Jiří Houžvic
odborný rada
JUDr. Jitka Satrapová
odborný rada
David Čech, DiS.
vrchní referent
Mgr. Otakar Ševčík
vrchní referent
Mgr. Eva Podrábská
vrchní referent
Lenka Burešová
vrchní referent
Pavla Holá DiS.
vrchní referent
Jana Vítová DiS.
vrchní referent
Jana Pošarová DiS.
vrchní referent
Lucie Novotná, DiS.
vrchní referent
Naděžda Doležalová, DiS.
vrchní referent
Petra Sulová, DiS.
vrchní referent
Ing. Jitka Lavičková
rada
Tomáš Havránek DiS.
vrchní referent
Ing. Radmila Truncová
vrchní referent
Izabela Kešnerová DiS.
vrchní referent
Ing. Petr Pilař
rada oddělení PBU
Bc. Kateřina Vidnerová
vrchní referent
Lenka Čmugrová
odborný referent
Štěpánka Paldusová
odborný referent
Mgr. Alena Šilhavá
odborný referent
Radka Havlovcová
odborný referent
Světlana Krymová
odborný referent
Lenka Kolářová
odborný referent
Renata Adámková
odborný referent
Pavlína Klinská
odborný referent
Alena Fujanová
odborný referent
Marie Holopírková
odborný referent
Bohuslava Chachajová
odborný referent
Lenka Střelková
odborný referent
Marie Červenková
odborný referent
Vladislava Krpešová
odborný referent
Zuzana Friedrichová
odborný referent
Tereza Kalinová
odborný referent
Hana Šťastná
odborný referent
Helena Tichá
odborný referent
Blanka Píchová
odborný referent
Hana Dvížová
odborný referent
Kamila Petrášová
odborný referent
Marie Strnadová
odborný referent
Kateřina Kastnerová
odborný referent
Iva Kučerová
odborný referent
Zdenka Veselá
odborný referent
Gabriela Flemmerová
odborný referent
Naděžda Suchomelová
odborný referent
Monika Michálková
odborný referent