Pracoviště Teplice.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Teplice
Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Josef Kočí
vedoucí oddělení
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení
Ing. Martin Vávra
vedoucí oddělení
Ing. Věra Tomková
vedoucí oddělení
Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
MUDr. Eva Poláčková
odborný rada
Bc. Monika Andrlíková
odborný rada
Ing. Karel Chudoba
odborný rada
Mgr. Otakar Ševčík
vrchní referent
Ing. Radmila Truncová
vrchní referent
Pavlína Klinská
odborný referent
Alena Fujanová
odborný referent
Blanka Píchová
odborný referent
Hana Dvížová
odborný referent
Kamila Petrášová
odborný referent
Helena Steinsdörferová
odborný referent
Petra Pauzová
odborný referent
Lenka Kratochvílová
odborný referent
Libuše Špannerová
odborný referent
Renata Pešková
odborný referent
Bc. Dana Šnobrová
rada
Bc. Kateřina Jurašíková
rada
Bc. Klára Žofková
rada
Bc. Lenka Vlčková
rada
Vladimíra Nezdarová
referent
Libor Chládek
řidič
Magdalena Bílá
uklizečka