Pracoviště Most.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Most
J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Josef Kočí
vedoucí oddělení
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení
Ing. Martin Vávra
vedoucí oddělení
Ing. Věra Tomková
vedoucí oddělení
Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
Ing. Blanka Remutová
odborný rada
Ing. Jitka Lavičková
rada
Lenka Kolářová
odborný referent
Renata Adámková
odborný referent
Helena Tichá
odborný referent
Naděžda Majerská
odborný referent
Michaela Holá
odborný referent
Jana Brunová
odborný referent
Monika Rubášová
odborný referent
Ing. Lenka Čmil’ová
rada
Bc. Lenka Růtová
rada
Bc. Lenka Schettlová
rada
Romana Pavlicová
referent
Bc. Ivana Bačinská
referent OPVZ
Ondřej Tichý
řidič