Pracoviště Litoměřice.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Litoměřice
Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Lenka Šimůnková
vedoucí oddělení
Bc. Renata Kučerová
odborný rada
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
MUDr. Romana Tylová
vedoucí oddělení
Ing. Petra Kotrbová
vedoucí oddělení
MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
Ing. Miluše Kosová
odborný rada
MUDr. Ladislava Matějíčková
odborný rada
Ing. Michaela Šantínová
odborný rada
Mgr. Eva Podrábská
vrchní referent
Lenka Burešová
vrchní referent
Vladislava Krpešová
odborný referent
Zuzana Friedrichová
odborný referent
Monika Michálková
odborný referent
Vladimíra Vaňková
odborný referent
Věra Koubová
odborný referent
Petra Hájková
odborný referent
Venuše Štekerová
odborný referent
Bc. Vendula Koželuhová, DiS.
rada
Mgr. Veronika Danišová
rada
Bc. Alena Škodová
rada
Pavlína Trundová
referent
Jiřina Hladíková
uklizečka