Pracoviště Děčín.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Děčín
Březinova 3, 406 83 Děčín

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
MUDr. Lenka Šimůnková
vedoucí oddělení
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
MUDr. Romana Tylová
vedoucí oddělení
Ing. Petra Kotrbová
vedoucí oddělení
MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
PhDr. Hana Plachá
odborný rada
Ing. Zuzana Lišková
odborný rada
Mgr. Lenka Králíková
odborný rada
Ing. Helena Husáková
odborný rada
Štěpánka Paldusová
odborný referent
Lenka Střelková
odborný referent
Marie Červenková
odborný referent
Zdenka Veselá
odborný referent
Gabriela Flemmerová
odborný referent
Naděžda Suchomelová
odborný referent
Mlada Šindelářová
odborný referent
Věra Smetanová
odborný referent
Karin Fleischerová
odborný referent
Alena Vrátná Vokůrková
odborný referent
Dagmar Stehlíková
odborný referent
Jana Václavková
referent
Mgr. Gabriela Havlíková
odborný referent OPVZ