Sazebník

V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme tento:

Sazebník úhrad za poskytnuté informace platný od 1. 2. 2012

tisk nebo kopírování jednostrannéA4 černobílé2,00 Kč
tisk nebo kopírování oboustrannéA4 černobílé4,00 Kč
tisk nebo kopírování jednostrannéA3 černobílé4,00 Kč
tisk nebo kopírování oboustrannéA3 černobílé8,00 Kč
1 ks nenahraného CD15,00 Kč
poštovné + balnédle platného ceníku České pošty
osobní náklady za 1 hodinu235,00 Kč
osobní náklady za poskytnutí informace v čase kratším než 1 hodinaalikvotní část

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 60,- Kč nebudou náklady žadateli účtovány. osobními náklady se rozumí náklady poskytovatele na mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Úhrada je splatná předem.