Pracoviště Chomutov.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Chomutov
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
Mgr. Zdeňka Klapková
vedoucí oddělení
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení
MUDr. Zuzana Peterková
vedoucí oddělení
Mgr. Zdeněk Šlampa
vedoucí oddělení
Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
MUDr. Zdeňka Trmalová
odborný rada
Mgr. Jarmila Šťastná
odborný rada
Ing. Bc. Valentin Mertl
odborný rada
Jana Vítová DiS.
vrchní referent
Naděžda Doležalová, DiS.
vrchní referent
Tomáš Havránek DiS.
vrchní referent
Světlana Krymová
odborný referent
Tereza Kalinová
odborný referent
Olga Hájková
odborný referent
Martina Zeilerová
odborný referent
Lenka Adamová
odborný referent
Bc. Renata Říhová
rada
Jana Plisková
referent
Bc. et Bc. Alena Mašková
referent OPVZ specialista
Bc. Stanislava Biláková
referent OPVZ specialista
Martin Bubeník
řidič