Odbor hygieny dětí a mladistvých.

Činnost odboru hygieny dětí a mladistvých

vykonává státní zdravotní dozor dle § 84 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • v zařízeních základních a středních škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení a školských zařízení
 • v zařízeních ústavní sociálně péče pro děti (dětské domovy, ústavy sociální péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením…)
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • ve stravovacích zařízeních pro děti a mládež
 • v provozovnách živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu a živnosti výchova a mimoškolní vzdělávání
 • ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních (jesle a kojenecké ústavy)
 • na zotavovacích akcích a jiných podobných akcích, včetně škol v přírodě pro děti a mladistvé
 • nad venkovními hracími plochami s provozovatelem
 • v základních uměleckých školách, jazykových školách a vyšších odborných školách

řeší podněty na hyg. podmínky v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, na zotavovacích akcích a ve školách v přírodě je dotčeným správním úřadem při vydávání závazných stanovisek:

 • k návrhům projektové dokumentace staveb – zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
 • k návrhům kolaudace staveb – zařízení pro výchovu a vzdělávání
 • k návrhům oznámení změn v užívání staveb – zařízení pro výchovu a vzdělávání
 • k návrhům umístění staveb – zařízení pro výchovu a vzdělávání