Problematika dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD).

Štěnice domácí – informace pro veřejnost

Štěnice domácí (Cimex lenticularis) se v lidských příbytcích vyskytovala od pradávna. Rozšíření dezinsekce pomocí DDT po druhé světové válce vedlo k výraznému omezení výskytu tohoto parazita v lidských obydlích, nicméně jeho vyhubení dosaženo nebylo. Naopak, došlo ke vzniku populace štěnic rezistentních k běžně používaným dezinsekčním přípravkům a jejich celosvětovému rozšíření.

Štěnice domácí dorůstá v případě samičky až 9 mm. Samička je schopná v optimálních podmínkách s teplotou kolem 27°C naklást denně 3-5 vajíček, celkem jich za život naklade až 300. Vajíčka o velikosti do 1 mm přilepuje k podkladu v místě svého denního úkrytu. Z vajíčka se při pokojové teplotě líhnou po 3 týdnech průsvitné larvy, které prodělávají postupný vývoj a přes 5 stádií, kdy se vždy musí znovu nasát krve a kdy se postupně zbarvují dohněda, dozrávají v dospělou štěnici. Tento cyklus trvá obvykle 65 dní.

Zásadním významem napadení štěnicemi jsou následky poštípání při sání krve. U citlivých osob dochází ke vzniku 1-3 cm velkých, silně svědivých pupenů, které mohou být provázeny i horečkou a kopřivkou. Celkové příznaky se objevují zejména po opakovaném pobodání štěnicemi. Nebezpečná může být druhotná kontaminace rozškrábaných pupenů, například stafylokoky, se vznikem nepříjemných kožních onemocnění. 

Štěnice domácí je noční živočich, který se přes den skrývá v různých škvírách a skulinách, nejraději v okolí lidských postelí, aby byla blízko potravě. V noci ze svého úkrytu vylézá, bezproblémově se pohybuje i po svislých stěnách, je schopná vniknout do obydlí otevřeným oknem, ale i cestovat v bytovém domě podél rozvodů různými šachtami. Dospělá štěnice je za potravou schopná urazit i 50 m za noc. Ze stropu pak padá na spící osoby a po vyhledání vhodného místa na obnažené kůži zabodává sací ústrojí a nasává lidskou krev.

V lidském obydlí ji proto nejčastěji nalézáme přímo v konstrukci postelí, pod povlaky matrací, v jejich švech, dále pak za obrazy, v nábytku obklopujícím postel, ale i ve vypínačích elektrického osvětlení a elektrických zásuvkách. Přítomnost štěnic ozřejmí jednak jejich spatření, dále četné stopy natrávenou krví zbarveného tmavohnědého až černého trusu. V případě většího zahmyzení je možno zaznamenat i charakteristický a nepříjemný zápach, který vylučují zejména larvy.  

Významnými ohnisky výskytu štěnic jsou příbytky osob v socioekonomické nouzi, k šíření štěnic dále přispívá distribuce použitého nábytku a textilu, nicméně k zavlečení štěnic může dojít i do domácností s vysokým hygienickým standardem, a to pomocí zavazadel po návštěvě hotelů a různých rekreačních zařízení.

Vzhledem k rozšíření rezistence k běžným dezinsekčním přípravkům je vždy při podezření na výskyt štěnic nutno kontaktovat odbornou firmu, která zajistí provedení speciální ochranné dezinsekce.  Běžně dostupné přípravky na hubení hmyzu nebývají účinné, navíc není vždy snadné odhalit sídla všech kolonií. Odborná firma také může posoudit nutnost případného provedení postřiků i v okolních bytech a nemovitostech k zamezení opětného zahmyzení ošetřeného prostoru. 

Mezi další a podpůrné metody k hubení štěnic, zejména u předmětů a které nelze vystavit působení chemické dezinsekce, patří působení nízkých a vysokých teplot. Drobné předměty, u kterých je podezření na obsah štěnic, včetně vajíček, je možné umístit do mrazničky. Při standardní mrazničkové teplotě -18 °C by i vajíčka měla být zahubena po 72 hodinách. Oděvy a lůžkoviny je při výskytu potřeba vyprat cyklem s teplotou alespoň 60 °C, při praní na nižší teplotu je potřeba doplnit o sušení v sušičce s teplotou 30 °C po dobu 30 minut. Tento postup doplnit následným přežehlením či mandlováním prádla. 

Pro snížení rizika zahmyzení bytu je pak naprostou nutností provádění pravidelného a důkladného úklidu v domácnostech, se zajištěním účinného vyluxování všech koberců, s pravidelnou údržbou a případnou výměnou matrací a vhodným ošetřením dalšího vybavení a lůžkovin. Při likvidaci nábytku a předmětů z napadené domácnosti je jediným vhodným způsobem jejich odvoz do spalovny. 

Je uložena povinnost provádět běžnou ochrannou dezinsekci každé fyzické osobě, a to jako součást běžných pracovních postupů (úklidu apod.). Speciální ochrannou dezinsekci je při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovcův povinna zajistit ve své provozovně každá fyzická osoba,  která je podnikatelem, právnická osoba a v případě, že jde o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání má tuto povinnost  vlastník nemovitosti  nebo společenství vlastníků. Tyto povinnosti jsou stanoveny v odst. 1 a 2 § 57 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro rodiče v případě výskytu nežádoucího hmyzu ve škole:

Vzhledem k výskytu epidemiologicky významného hmyzu ve škole, v tomto případě štěnice domácí, žádáme rodiče, aby u svých dětí, které navštěvují kolektiv školního zařízení, zajistili pravidelnou kontrolu osobních věcí – oděvů, aktovek a jejich obsahu. Dále aby provedli prohlídku bytu, zejména postelí, matrací a lůžkovin a okolí postelí a pátrali po stopách případného výskytu štěnic (živý hmyz, svlečky larev, přilepená vajíčka, stopy trusu na stěnách a předmětech). V případě podezřelého nálezu je nutné se obrátit na odbornou firmu z oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace, která navrhne další postup a případně provede speciální dezinsekční zásah. Dezinsekce vlastními silami prostředky z obchodní sítě nebývá vzhledem rezistenci štěnic účinná, navíc je možné opomenout ukryté kolonie.

MUDr. Eva Patrasová

Ředitelka protiepidemického odboru KHS Ústeckého kraje

Aktualizováno: 26.3.2024

Veš dětská – zavšivení (pedikulóza)

Veš dětská je mimotělní parazit s cyklem několika přeměn. Dospělá veš klade na povrchu hlavy vajíčka hnidy), které přilepuje těsně u pokožky k vlasům. Z vajíček se po 7 – 10 dnech líhnou larvy, které již bodají a sají krev, přičemž okem jsou těžko postřehnutelné. Z další 3-4 týdny larvy dospívají v lezoucí veš.

Onemocnění se u dítěte obvykle projeví svěděním hlavy provázené drbáním, později můžou být ve vlasech viditelné živé lezoucí vši. Pokud si není rodič jistý, s diagnostiku může pomoci dětský lékař. Na rodičích pak je provedení všech opatření souvisejících léčbou. Je také nezbytně nutné, aby rodiče o výskytu vší u svého dítěte informovali kolektivní zařízení, které dítě navštěvuje (mateřskou či základní školu, ale i různé zájmové skupiny nebo sportovní oddíly). Díky tomu může vedení daných institucí včas informovalo rodiče ostatních dětí o nutnosti zajištění prohlídky vlasové části hlavy a dalších opatřeních, tak aby nedošlo k šíření v kolektivu.

Odstranění dospělých vší není příliš náročné, po použití účinného léčivého přípravku (k zakoupení v lékárnách) dojede k usmrcení všech lezoucích dospělých vší i larev. Přípravek musí být ovšem aplikován důkladně, v souladu s návodem výrobce a na celý povrch vlasové části hlavy. Následně je potřeba všechny vši a larvy z vlasů vyčesat jemným hřebenem (všiváčkem), nejlépe nad umyvadlem nebo vanou. Mechanické odstranění hnid z vlasů je náročné, i přes vyčesávání všiváčkem je třeba každou jednotlivou hnidu stáhnout z vlasů pomocí nehtů. Zejména v dlouhých a světlých vlasech může dojít k přehlédnutí zbylých hnid. V současné době není na našem trhu dostupný žádný léčivý přípravek, který by stoprocentně účinkoval i na hnidy (vajíčka), ačkoliv výrobci často naznačují opak. Po uplynutí jednoho týdne je vždy nutné použití léčivého přípravku zopakovat, aby došlo k zahubení nymf vylíhlých z opomenutých hnid. I při dobře provedeném prvním odvšivení by se za 3 – 4 týdny mohly vši z přehlédnutých nymf opět vyvinout. V případě, že nedojde k úplnému vyhubení všech živých vší a larev a ručnímu odstranění všech vajíček (hnid) z vlasů, s následným opakováním ošetření hlavy přípravkem, je opětovné rozšíření vší ve vlasech téměř jisté a nevyžaduje žádný další kontakt s jiným nemocným.

Při výskytu zavšivení u dítěte je jako součást opatření před opakovanou nákazou  potřeba vždy zajistit důkladné vyprání (60°C) všech pokrývek hlavy, bund a mikin s kapucí, výměna ložního prádla, ručníků, je vhodné doplnit přežehlením nebo použitím sušičky na prádlo. Nezbytná je také prohlídka vlasů ostatních členů rodiny. U školních dětí lze doporučit preventivní vyčesávání vlasů všiváčkem pro včasné zachycení výskytu anebo volbu vhodného účesu. V lékárnách jsou k dispozici přípravky k preventivnímu ošetření hlavy, které fungují obdobně jako repelnety, odpuzují vši a mohou zabránit zavšivení při výskytu kolektivu (např. Diffusil H Prevental). Je také potřeba poučit děti, aby si s nikým nepůjčovali žádné pokrývky hlavy a vlasové ozdoby.

MUDr. Eva Patrasová

Ředitelka protiepidemického odboru KHS Ústeckého kraje

Aktualizováno: 26.3.2024