Doporučené weby.

Krajské hygienické stanice

Hygienická stanice hl. města Prahy
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo vnitra ČR – Sbírka zákonů:   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo obchodu a průmyslu: http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/
(chemická legislativa)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní veterinární správa České republiky

Česká inspekce životního prostředí

Odkaz na stránky SZU, kde jsou podmínky soutěže v rámci Zdraví 21 „Podnik podporující zdraví“:

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1

Odkaz na stránky SZÚ, které se týkají pracovního prostředí – hygienické limity pro pracovní prostředí, kategorizace prací, nemoci z povolání

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi

Odkaz na stránky sdružení DDD, kde jsou informace a kontakty na zajištění absolvování odborného kursu speciální DDD dle § 58 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

http://sdruzeni.dddinfo.cz/

Odkaz na stránky s všeobecnými informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

http://www.bozpinfo.cz/