Ústí nad Labem
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
Mgr. Jitka Lokvencová
odborný rada
Ing. Magdalena Šťastná
odborný rada
Jana Pošarová DiS.
vrchní referent
Lucie Novotná, DiS.
vrchní referent
Marie Holopírková
odborný referent
Bohuslava Chachajová
odborný referent
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
Mgr. Lenka Králíková
odborný rada
Lenka Střelková
odborný referent
Marie Červenková
odborný referent
Mgr. Gabriela Havlíková
odborný referent OPVZ
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení
Naděžda Doležalová, DiS.
vrchní referent
Tereza Kalinová
odborný referent
Bc. et Bc. Alena Mašková
referent OPVZ specialista
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Hana Kovaříková
vedoucí oddělení
Ing. Miluše Kosová
odborný rada
Vladislava Krpešová
odborný referent
Zuzana Friedrichová
odborný referent
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Plzáková
odborný rada
Ing. Hana Höferová
odborný rada
Petra Sulová, DiS.
vrchní referent
Hana Šťastná
odborný referent
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení
Ing. Blanka Remutová
odborný rada
Ing. Jitka Lavičková
rada
Helena Tichá
odborný referent
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení
Bc. Monika Andrlíková
odborný rada
Blanka Píchová
odborný referent
Hana Dvížová
odborný referent
Kamila Petrášová
odborný referent