Informace předměty běžného užívání.

Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů – více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (https://www.mzcr.cz/registrace-recyklacnich-zavodu-a-zpracovatelu-recyklovanych-plastu/)

Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

https://www.mzcr.cz/informace-o-zakazu-uvadeni-plastovych-vyrobku-pro-styk-s-potravinami-s-pridavkem-bambusovych-a-jinych-rostlinnych-vlaken-na-trh

Sdělení k používání vonné látky lilial

https://www.mzcr.cz/sdeleni-k-pouzivani-vonne-latky-lilial

Prohlášení, které je nutno předložit za každou zásilku plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong