Snadné čtení

Název: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo:Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:71009183
Právní forma:organizační složka státu
 orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví
Nadřízený orgán:Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kontaktní telefon:477 755 110
Email:e-podatelna@khsusti.cz
Datová schránka:8p3ai7n

Na koho se můžete obrátit: podatelna – telefon: 477 755 171

Územní pracoviště

ÚP v Děčíně Březinova 3, 406 83 Děčín
ÚP v ChomutověKochova 1185, 430 01 Chomutov
ÚP v MostěJ.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
ÚP v LitoměřicíchMírové nám. 35, 412 46 Litoměřice
ÚP v LounechPoděbradova 749, 440 01 Louny
ÚP v TeplicíchJiřího Wolkera 1342/4, 416 65 Teplice

Přístupnost budov

Ústí nad Labem – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání je nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 110. 

Děčín – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání je nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 210. 

Chomutov – objekt je přístupný pro imobilní občany hlavním vchodem polikliniky, zatočíte do leva a následně po značkách k výtahu, vyjedete do 4. patra sekce E, kde se za zasklenými dveřmi nachází podatelna. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání si lze předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 310.

Most – objekt je přístupný pro imobilní občany. U vchodu je malý schůdek, který lze však zdolat na základě pomoci zaměstnance služebního úřadu přivoláním na čísle 477 755 410.

Litoměřice – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání je nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 510. 

Louny – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání je nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 610. 

Teplice – objekt není přístupný pro imobilní občany. Pro možnost podání podnětu nebo osobního jednání je nutno předem domluvit termín návštěvy na čísle 477 755 710. 

Vznik

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vznikla k 1. 1. 2003 v rámci restrukturalizace veřejné správy. Byla zřízena § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů jako správní úřad, působící ve správním obvodu pro území okresů Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most, Litoměřice, Louny a Teplice. Zřízení bylo deklarováno prohlášením ministryně zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002.

V čele KHS stojí ředitel/ka, který je v souladu se zákonem o státní službě vedoucím služebního úřadu a služebním orgánem. Nadřízeným služebním orgánem ředitele/ky je státní tajemník v ministerstvu zdravotnictví.

Činnost správního úřadu

Je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a dalšími zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví.        

Staráme se o ochranu zdraví lidí na území Ústeckého kraje.    

Zaměření jednotlivých odborů:

Odbor protiepidemický – předcházíme vzniku a šíření nakažlivých nemocí. Při výskytu nakažlivé nemoci hledáme, kde a jak se člověk nakazil a rozhodujeme co dělat, aby se nemoc nešířila dál.     Kontrolujeme dodržování čistoty a hygienických podmínek poskytované péče ve zdravotnických a sociálních službách.        

Odbor hygieny obecné a komunální – kontrolujeme pitnou vodu, kontrolujeme koupaliště a bazény. V provozovnách jako jsou masérny, kadeřnictví, manikúry a pedikúry, solária, tetovací studia – kontrolujeme dodržování hygienických podmínek, aby poskytnutá služba byla pro zákazníka bezpečná. Posuzujeme překročení hluku z dopravy, firem a staveb. Kontrolujeme dodržování hygienických podmínek v hotelích, ubytovnách, penzionech.        

Odbor hygieny práce – kontrolujeme pracoviště, dodržování pracovních podmínek zaměstnanců, aby pro ně práce byla bezpečná.      

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání – kontrolujeme dodržování hygienických podmínek v restauracích, veřejných kuchyních pro zaměstnance a stáncích rychlého občerstvení.     Kontrolujeme, jestli nějaké výrobky neškodí zdraví např. hračky, kosmetika.        

Odbor hygieny dětí a mladistvých – kontrolujeme školní stravování, školy, školy v přírodě a dětské tábory. Kontrolujeme dodržování hygienických předpisů k ochraně zdraví dětí.