Prohlášení o přístupnosti

Závazek k přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, tj. že tato webová stránka bude přístupná pro všechny uživatele, včetně těch s různými typy postižení nebo omezení. Snažíme se zajistit, aby naše stránky byly použitelné, přehledné a snadno navigovatelné pro každého.

Dodržování standardů

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. s výjimkami uvedenými níže.
Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.
Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
Snažíme se zajistit, aby veškerý obsah na stránkách byl snadno dostupný a použitelný pro všechny uživatele.

Použité technické opatření

  • Veškerý obsah na našich stránkách je psán pomocí platného HTML kódu, aby byl co nejvíce kompatibilní s různými prohlížeči a technologiemi asistivních zařízení.
  • Všechny obrázky obsahují alternativní text, který popisuje obsah obrázku pro uživatele, kteří nemohou vidět obrázky.
  • Stránky jsou navrženy s ohledem na použitelnost klávesových zkratek pro uživatele, kteří nemohou používat myš.

Nástroje a funkce pro uživatele

  • Naše stránky obsahují možnosti pro změnu velikosti textu a kontrastu barev, aby byly přístupné pro uživatele se zrakovým postižením.
  • Pro uživatele s poruchami pohybu je k dispozici možnost navigace pomocí klávesových zkratek podporovaných v operačním systému nebo prohlížeči.

Zpětná vazba a podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se přístupnosti našich stránek, prosím, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15
400 01 Ústí nad Labem

oddělení provozně organizační
e-mail: pristupnost@khsusti.cz.cz
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Datum poslední aktualizace

Toto prohlášení o přístupnosti bylo naposledy aktualizováno dne 21. 4. 2024.
Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.