Pracoviště Louny.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Územní pracoviště Louny
Poděbradova 749, 440 38 Louny

Úřední doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Kontakty na pověřené osoby

Mgr. et Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
vedoucí služebního úřadu – ředitel
Jana Tereza Vaňáčová
referentka vedoucího služebního úřadu
MUDr. Eva Patrasová
ředitelka odboru
Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru
MUDr. Daniela Marhonsová
ředitelka odboru
Ing. Miriam Riessová
ředitelka odboru
MUDr. Jan Bechyně
ředitel odboru
Ing. Radka Šumová
ředitelka odboru
Mgr. Zdeňka Klapková
vedoucí oddělení
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.
vedoucí oddělení
MUDr. Zuzana Peterková
vedoucí oddělení
Mgr. Zdeněk Šlampa
vedoucí oddělení
Ing. Aneta Šťastná
odborný rada
Ing. Romana Ernestová
vedoucí oddělení
Ing. Zuzana Müllerová
vedoucí oddělení
JUDr. Irena Wolfová
vedoucí oddělení
Bc. Kristýna Plzáková
odborný rada
Ing. Hana Höferová
odborný rada
MVDr. Markéta Smudková
odborný rada
Ing. Bc. Štěpánka Trefilová
odborný rada
Pavla Holá DiS.
vrchní referent
Petra Sulová, DiS.
vrchní referent
Mgr. Alena Šilhavá
odborný referent
Radka Havlovcová
odborný referent
Hana Šťastná
odborný referent
Eva Kurková
odborný referent
Dana Čajková
odborný referent
Jana Mithoferová
odborný referent
Romana Jeremiášová
odborný referent
Eva Veselá
odborný referent
Milena Laubová
referent