Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP).

V souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena povinnost pro odpovědné osoby a distributory notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie.