Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?.

KHS UL je dle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR orgánem veřejné moci, a jako taková má povinnost za účelem řádné ochrany osobních údajů jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontakt:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
MUDr. Daniela Marhonsová

Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009183

elektronická adresa: daniela.marhonsova@khsusti.cz
ID datové schránky: 8p3ai7n

web: www.khsusti.cz
tel.: +420 477 755 320
fax: +420 477 755 112