Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?.

Máte právo kdykoliv se obrátit na KHS UL jako správce Vašich osobních údajů, jakož i na stanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů, a uplatnit své právo na:

a) informace a přístup ke zpracování osobních údajů,

b) výmaz osobních údajů,

c) opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

d) omezení zpracování osobních údajů,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f) přenositelnost vybraných osobních údajů.

Uvedená práva samozřejmě nelze uplatňovat absolutně, vždy bude nutné posuzovat každý případ individuálně a s ohledem omezení uplatnění daného práva stanovená nařízením GDPR. Máte rovněž právo podat stížnost ve věci ochrany osobních údajů a dodržování nařízení GDPR ze strany KHS UL u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).