SZD – v roce 2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2023 – Ústecký kraj

V prosinci 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 82 kontrol v 81 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 16 sankcí v celkové výši 55 000,- Kč (2x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 7x, 3x závady při manipulaci s potravinami, 5x závady ve skladování potravin a pokrmů, 1x závady smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 4x závady ve sledovatelnosti, 4x bylo konstatováno křížení činností, 4x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 1x zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, 1x nebyl zaveden HACCP, 1x zjištěny závady při skladování odpadů, 4x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP).

V prosinci 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 82 kontrol v 81 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 16 sankcí v celkové výši 55 000,- Kč (2x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 7x, 3x závady při manipulaci s potravinami, 5x závady ve skladování potravin a pokrmů, 1x závady smyslových vlastnostech potravin a pokrmů, 4x závady ve sledovatelnosti, 4x bylo konstatováno křížení činností, 4x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 1x zjištěny závady při uvádění pokrmů do oběhu, 1x nebyl zaveden HACCP, 1x zjištěny závady při skladování odpadů, 4x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP).

Ve sledovaném období bylo odebráno 17 vzorků a bylo provedeno 125 měření. Bylo uloženo 15 opatření (2x nařízení provedení sanitace, 1x pozastavení výkonu činnosti, 12x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V prosinci byly provedeny kontroly na základě 4 podnětů, 1 podnět byl neoprávněný, u ostatních nešlo oprávněnost ověřit.

V prosinci byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky nebyly zjištěny.

– Ústí nad Labem, 04.01.2024

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc prosinec 2023 – Ústecký kraj

V prosinci 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 15 kontrol (1 kontrola zaměřená na hračky, 13 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 1 kontrola zaměřená na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 4 provozovnách.

Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce v celkové výši 5 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh – nedostatečně označené kosmetické přípravky). Byla provedena 2 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 13 kontrol.

V prosinci bylo šetřeno 12 notifikací Rapex (provedeno 12 šetření v tržní síti, z toho 3 šetření na internetu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 04.01.2024

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2023 – Ústecký kraj

V měsíci listopadu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 166 kontrol ve 160 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 46 sankcí v celkové výši 207 500,- Kč (5x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 13x, 3x závady při manipulaci s potravinami, 14x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 8x, 8x závady ve sledovatelnosti, 11x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyl zaveden HACCP, 18x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 2x závady při skladování odpadů, 1x nedostatky při přípravě a podávání zmrzliny, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost, 2x nedostatečná informace o alergenech, 6x byl porušen chladící řetězec, 13x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů).

Ve sledovaném období bylo odebráno 16 vzorků a bylo provedeno 294 měření. Bylo uloženo 33 opatření (1x uzavření provozní jednotky, 32x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V listopadu byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, 3 podněty byly oprávněné, za ně byly uloženy 3 sankce v celkové výši 33 000,- Kč.

V listopadu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků byly uloženy 3 sankce v celkové výši 22 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 06.12.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc listopad 2023 – Ústecký kraj

V listopadu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 91 kontrol (7 kontrol zaměřených na výrobky určené pro styk s potravinami, 21 kontrol zaměřených na hračky, 44 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 19 kontrol zaměřených na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 27 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru bylo uděleno 7 sankcí v celkové výši 32 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh – prošlé kosmetické přípravky, kosmetické přípravky se zakázanými látkami, závady při dodávání výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh – závady v označování elektronických cigaret). Bylo provedeno 9 dobrovolných opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy byly provedeny 3 kontroly správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 44 kontrol.

V listopadu bylo šetřeno 24 notifikací Rapex (provedeno 48 šetření v tržní síti, z toho 16 šetření na internetu), bylo šetřeno 21 nebezpečných výrobků a 1 podnět (označování párty výrobků určených pro styk s potravinami), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 08.12.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2023 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 199 kontrol ve 197 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 52 sankcí v celkové výši 278 500,- Kč (12x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 31x, 15x závady při manipulaci s potravinami, 22x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 12x, 7x závady ve sledovatelnosti, 19x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyl zaveden HACCP, 27x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x závady při skladování odpadů, 1x nedostatky při přípravě a podávání zmrzliny, 4x nebyla splněna oznamovací povinnost, 7x byly zjištěny stavební závady, 4x nedostatečná informace o alergenech, 2x zjištěno kouření, 1x závady v označení provozní jednotky ohledně zákazu kouření, 16x byl porušen chladící řetězec, 14x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů).

Ve sledovaném období bylo odebráno 77 vzorků a bylo provedeno 383 měření.

Bylo uloženo 18 opatření (2x uzavření provozní jednotky, 5x sanitace, 11x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V říjnu byly provedeny kontroly na základě 6 podnětů, 6 podnětů bylo oprávněných, za ně bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 38 000,- Kč.

V říjnu byly šetřeny 4 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků byla uložena 1 sankce v celkové výši 30 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 06.11.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc říjen 2023 – Ústecký kraj

V říjnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 93 kontrol (2 kontroly zaměřené na výrobky určené pro styk s potravinami, 15 kontrol zaměřených na hračky, 58 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 3 kontroly zaměřené na výrobky pro děti, 15 kontrol zaměřených na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 29 provozovnách.

Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru bylo uděleno 8 sankcí v celkové výši 22 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh, prodej nebezpečných výrobků). Bylo provedeno 9 dobrovolných opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 57 kontrol.

V říjnu bylo šetřeno 31 notifikací Rapex (provedeno 61 šetření v tržní síti, z toho 15 šetření na internetu), bylo šetřeno 15 nebezpečných výrobků a 2 podněty (označování kosmetických surovin, označování elektronických cigaret), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 06.11.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2023 – Ústecký kraj

V měsíci září 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 126 kontrol ve 124 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 45 sankcí v celkové výši 186 000,- Kč (3x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 16x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 12x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 8x, 5x závady ve sledovatelnosti, 7x bylo konstatováno křížení činností, 1x nebyl zaveden HACCP, 12x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x závady při skladování odpadů, 1x chybělo školení zaměstnanců, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 3x byly zjištěny stavební závady, 10x byl porušen chladící řetězec, 10x bylo zjištěno nedostatečné označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 2x nebyla zajištěna bezpečnost pokrmů při uvádění do oběhu).

Ve sledovaném období bylo odebráno 58 vzorků a bylo provedeno 258 měření.

Bylo uloženo 13 opatření (2x pozastavení činnosti, 2x sanitace, 9x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V září byly provedeny kontroly na základě 9 podnětů, 5 podnětů bylo oprávněných, za ně bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 23 000,- Kč. V září byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků byly uloženy 2 sankce v celkové výši 10 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 05.10.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc září 2023 – Ústecký kraj

V září 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 83 kontrol (5 kontrol zaměřených na výrobky pro styk s potravinami, 18 kontrol zaměřených na hračky, 53 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 3 kontroly zaměřené na výrobky pro děti, 3 kontroly zaměřené na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 30 provozovnách.

Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byly uděleny 2 sankce v celkové výši 8 000,- Kč (závady při dodávání kosmetických přípravků na trh). Bylo provedeno 1 dobrovolné opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy bylo provedeno 5 kontrol správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 52 kontrol a odebrány 3 druhy kosmetických přípravků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na hračky a výrobky pro děti dle přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) byly provedeny 2 kontroly a odebrány 3 druhy hraček a výrobků pro děti.

V září bylo šetřeno 14 notifikací Rapex (provedeno 39 šetření v tržní síti, z toho 13 šetření na internetu), bylo šetřeno 28 nebezpečných výrobků, průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 06.10.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2023 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 170 kontrol ve 168 provozních jednotkách (PJ) stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 38 sankcí v celkové výši 183 000,- Kč (3x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 9x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 10x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 8x, 5x závady ve sledovatelnosti, 4x bylo konstatováno křížení činností, ve všech kontrolovaných PJ byl zaveden HACCP, 5x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x byly zjištěny nedostatky při přípravě a podávání zmrzliny, 1x chybělo proškolení zaměstnanců, 4x nebyla splněna oznamovací povinnost, 2x byly zjištěny stavební závady, 2x chyběla informace o alergenech, 9x byl porušen chladící řetězec, 1x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 8x byly chyby v označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 1x bylo zjištěno kouření v PJ).

Ve sledovaném období bylo odebráno 85 vzorků a bylo provedeno 290 měření. Bylo uloženo 19 opatření (1x pozastavení činnosti, 1x sanitace, 1x likvidace a 16x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V srpnu byly provedeny kontroly na základě 6 podnětů, 2 podněty byly oprávněné a za zjištěné závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 6 000,- Kč.

V srpnu byly šetřeny 4 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků byly uloženy 4 sankce v celkové výši 23 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 06.09.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc srpen 2023 – Ústecký kraj

V srpnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 57 kontrol (3x výrobky pro styk s potravinami, 16x hračky, 22x kosmetické přípravky, 16x výrobky pro děti) ve 23 provozovnách.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 19 kontrol a odebrán 1 druh kosmetického přípravku. V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na hračky a výrobky pro děti dle přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) byly odebrány 3 druhy hraček.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byly provedeny 2 kontroly v tržní síti/internetový prodej a odebrány 2 druhy výrobků určených pro styk s potravinami.

V srpnu bylo šetřeno 15 notifikací Rapex (provedeno 42 šetření v tržní síti, z toho 14 šetření na internetu), bylo šetřeno 6 nebezpečných výrobků, průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 04.09.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2023 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 130 kontrol ve 127 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 34 sankcí v celkové výši 116 500,- Kč (5x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 17x, 9x závady při manipulaci s potravinami, 10x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 3x, 2x závady ve sledovatelnosti, 12x bylo konstatováno křížení činností, 5x nebyl zaveden HACCP, 11x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x závady při skladování odpadů, 1x byly zjištěny nedostatky při přípravě a podávání zmrzliny, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost, 5x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 10x byl porušen chladící řetězec, 4x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví).

Ve sledovaném období bylo odebráno 89 vzorků a bylo provedeno 238 měření. Bylo uloženo 18 opatření (1x pozastavení činnosti, 3x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky, likvidace 1x a 12x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V červenci byly provedeny kontroly na základě 10 podnětů, 6 podnětů bylo oprávněných, za ně bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 29 500,- Kč, 1x bylo uloženo opatření – uzavření provozovny. V červenci bylo šetřeno 7 případů podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků bylo uloženo opatření (2x sanitace provozní jednotky).

– Ústí nad Labem, 08.08.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červenec 2023 – Ústecký kraj

V červenci 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 54 kontrol (4x výrobky pro styk s potravinami, 16x hračky, 34x kosmetické přípravky) ve 16 provozovnách. Byla provedena 4 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje, úprava prezentace, úprava označování).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 33 kontrol.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byly provedeny 2 kontroly v tržní síti/internetový prodej.

V červenci bylo šetřeno 14 notifikací Rapex (provedeno 42 šetření v tržní síti, z toho 14 šetření na internetu), byly šetřeny 4 nebezpečné výrobky, byl šetřen 1 podnět (na výrobky určené pro styk s potravinami), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 03.08.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2023 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 184 kontrol v 180 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 32 sankcí v celkové výši 116 000,- Kč (1x chyběl zdravotní průkaz, 4x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 12x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 9x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 3x, 5x závady ve sledovatelnosti, 8x bylo konstatováno křížení činností, 4x nebyl zaveden HACCP, 7x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 2x závady při skladování odpadů, 3x byly zjištěny nedostatky při přípravě a podávání zmrzliny, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 3x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 9x byl porušen chladící řetězec, 4x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 9x byly chyby v označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 5x nebyla zajištěna bezpečnost při uvádění pokrmů do oběhu).

Ve sledovaném období bylo odebráno 118 vzorků a bylo provedeno 290 měření. Bylo uloženo 17 opatření (1x pozastavení činnosti, 1x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky a 14x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V červnu byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, 6 podnětů bylo oprávněných, za ně bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 34 000,- Kč, 2x bylo uloženo opatření – uzavření provozovny a pozastavení činnosti.

V červnu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků byla uložena 1 sankce v celkové výši 8 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 10.07.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červen 2023 – Ústecký kraj

V červnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 66 kontrol (9x výrobky pro styk s potravinami, 2x hračky, 54x kosmetické přípravky, 1x výrobky související s tabákovými výrobky) ve 20 provozovnách. Bylo provedeno 1 dobrovolné opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 2 kontroly správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 54 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin bylo provedeno 6 kontrol. V červnu byly šetřeny 2 notifikace RASFF [nedostatečné stálosti barvy na sáčcích na kebab a nadlimitní obsah 1,3-dichlorpropan-2-ol (1,3-DCP) v papírové misce] 1x výrobky pro styk s potravinami).

V červnu bylo šetřeno 39 notifikací Rapex (provedeno 51 šetření v tržní síti, z toho 26 šetření na internetu), byl šetřen 1 podnět (na výrobky související s tabákovými výrobky), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 07.07.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2023 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 202 kontrol v 200 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 44 sankcí v celkové výši 177 000,- Kč (2x chyběl zdravotní průkaz, 6x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 22x, 15x závady při manipulaci s potravinami, 25x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 14x, 4x závady ve sledovatelnosti, 13x bylo konstatováno křížení činností, 1x nebyl zaveden HACCP, 19x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x závady při skladování odpadů, 1x chybělo proškolení zaměstnanců, 3x nebyla splněna oznamovací povinnost, 8x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 20x byl porušen chladící řetězec, 2x bylo zjištěno kouření v provozní jednotce, 3x nebyla provozovna označena – zákaz kouření, 2x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 16x nedostatky v označování rozpracovaných potravin a pokrmů, 13x nebyla zajištěna bezpečnost při uvádění pokrmů do oběhu).

Ve sledovaném období bylo odebráno 78 vzorků a bylo provedeno 324 měření. Bylo uloženo 24 opatření (1x likvidace, 2x pozastavení činnosti, 3x sanitace, uzavření provozní jednotky 1x a 17x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V květnu byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, 4 podněty byly oprávněné, za ně byly uloženy 4 sankce v celkové výši 20 000,- Kč, 1x bylo uloženo opatření – uzavření provozovny. V květnu byly šetřeny případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, na základě zjištěných nedostatků bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 31 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 05.06.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc květen 2023 – Ústecký kraj

V květnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 137 kontrol (3x výrobky pro styk s potravinami, 51x hračky, 67x kosmetické přípravky, 1x výrobky pro děti, 15x výrobky související s tabákovými výrobky) ve 44 provozovnách. Byla provedena 3 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu označování jednotkových balení jednorázových elektronických cigaret s příchutí a způsobu jejich prodeje v roce 2023 bylo provedeno 15 kontrol zaměřených na označování jednotkových balení jednorázových elektronických cigaret a 10 kontrol zaměřených na způsob jejich prodeje.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků. V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 65 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byly provedeny 3 kontroly.

V květnu bylo šetřeno 63 notifikací Rapex (provedeno 106 šetření v tržní síti, z toho 29 šetření na internetu), byly šetřeny 3 podněty (na výrobce kosmetických přípravků, na výrobky pro děti, na prodej kosmetických přípravků po telefonu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 05.06.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2023 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 151 kontrol ve 147 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 40 sankcí v celkové výši 144 500,- Kč (5x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 15x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 15x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 19x, 11x závady ve sledovatelnosti, 12x bylo konstatováno křížení činností, 5x nebyl zaveden HACCP, 21x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 5x závady při skladování odpadů, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, 3x nebyla splněna oznamovací povinnost, 7x byly zjištěny stavební závady, 2x chyběla informace o alergenech, 14x byl porušen chladící řetězec, 1x bylo zjištěno kouření v provozní jednotce, 2x chybělo označení provozní jednotky o zákazu kouření, 7x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví).

Ve sledovaném období bylo odebráno 67 vzorků. Bylo uloženo 26 opatření (2x sanitace, uzavření provozní jednotky 1x, pozastavení činnosti 1x a 22x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V dubnu byly provedeny kontroly na základě 6 podnětů, v 1 případě šlo o podnět oprávněný, za závady byla uložena sankce v celkové výši 1 000,- Kč. V dubnu bylo šetřeno pět případů podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 05.05.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc duben 2023 – Ústecký kraj

V dubnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 91 kontrol (8x výrobky pro styk s potravinami, 38x hračky, 44x kosmetické přípravky) v 26 provozovnách.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 2 kontroly správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 44 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byly provedeny 3 kontroly.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 5 kontrol v tržní síti.

V dubnu bylo šetřeno 36 notifikací Rapex (provedeno 65 šetření v tržní síti, z toho 19 šetření na internetu), bylo šetřeno 9 podnětů na výrobce kosmetických přípravků, průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 02.05.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2023 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 175 kontrol ve 168 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 47 sankcí v celkové výši 240 000,- Kč (9x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 26x, 14x závady při manipulaci s potravinami, 20x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 19x, 10x závady ve sledovatelnosti, 14x bylo konstatováno křížení činností, 4x nebyl zaveden HACCP, 13x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x závady při skladování odpadů, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 8x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 14x byl porušen chladící řetězec, 2x bylo zjištěno kouření v provozní jednotce, 7x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 19x nedostatky v označování potravin a pokrmů, 10x nebyla zajištěna bezpečnost při uvádění pokrmů do oběhu).

Ve sledovaném období bylo odebráno 83 vzorků. Bylo uloženo 28 opatření (1x likvidace, 6x sanitace, uzavření provozní jednotky 1x a 20x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V březnu byly provedeny kontroly na základě 8 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byla uložena sankce v celkové výši 37 000,- Kč. V březnu byl šetřen jeden případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 05.04.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc březen 2023 – Ústecký kraj

V březnu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 53 kontrol (4x výrobky pro styk s potravinami, 18x hračky, 31x kosmetické přípravky) v 21 provozovnách. Byla provedena 2 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje).

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 30 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byly provedeny 3 kontroly.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byla provedena 1 kontrola v tržní síti.

V březnu bylo šetřeno 22 notifikací Rapex (provedeno 38 šetření v tržní síti, z toho 22 šetření na internetu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 05.04.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2023 – Ústecký kraj

V měsíci únoru 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 154 kontrol ve 145 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 35 sankcí v celkové výši 177 000,- Kč (3x chyběl zdravotní průkaz, 9x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 24x, 18x závady při manipulaci s potravinami, 16x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 14x, 8x závady ve sledovatelnosti, 15x bylo konstatováno křížení činností, 7x nebyl zaveden HACCP, 20x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 7x závady při skladování odpadů, 5x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 11x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 12x byl porušen chladící řetězec, 3x bylo zjištěno kouření v provozní jednotce, 1x nebyla provozovna označena – zákaz kouření, 4x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 16x nedostatky v označování potravin a pokrmů, 6x nebyla zajištěna bezpečnost při uvádění pokrmů do oběhu).

Ve sledovaném období bylo odebráno 71 vzorků. Bylo uloženo 33 opatření (1x likvidace, 2x pozastavení činnosti, 8x sanitace, uzavření provozní jednotky 1x a 21x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V únoru byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, byly uloženy 4 opatření (1x likvidace, 1x sanitace, 1x pozastavení činnosti a 1x uzavření provozovny), ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byla uložena sankce v celkové výši 30 000,- Kč.

V únoru nebyly šetřeny žádné případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 07.03.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc únor 2023 – Ústecký kraj

V únoru 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 24 kontrol (1x výrobky pro styk s potravinami, 5x hračky, 17x kosmetické přípravky) v 7 provozovnách.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 18 kontrol. V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byla provedena 1 kontrola.

V únoru bylo šetřeno 13 notifikací Rapex (provedeno 18 šetření v tržní síti), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 07.03.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2023 – Ústecký kraj

V měsíci lednu 2023 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 137 kontrol ve 133 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 36 sankcí v celkové výši 168 000,- Kč (1x chyběl zdravotní průkaz, 8x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 21x, 10x závady při manipulaci s potravinami, 20x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 11x, 11x závady ve sledovatelnosti, 16x bylo konstatováno křížení činností, 6x nebyl zaveden HACCP, 19x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 7x závady při skladování odpadů, 1x chybělo proškolení zaměstnance, 3x nebyla splněna oznamovací povinnost, 7x byly zjištěny stavební závady, 1x chyběla informace o alergenech, 11x byl porušen chladící řetězec, 2x bylo zjištěno kouření v provozní jednotce a 7x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví). Bylo uloženo 10 opatření (2x pozastavení činnosti, 4x sanitace a 4x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V lednu byly provedeny kontroly na základě 6 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byla uložena sankce v celkové výši 2 000,- Kč.

V lednu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 07.02.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc leden 2023 – Ústecký kraj

V lednu 2023 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 135 kontrol (9x výrobky pro styk s potravinami, 44x hračky, 72x kosmetické přípravky, 10x výrobky související s tabákovými výrobky) v 31 provozovnách. Byla provedena 2 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje).

V rámci cíleného státního zdravotního dozoru oblasti kosmetických přípravků v roce 2023 týkající se přípravků určených ke slunění, byly odebrány 3 druhy kosmetických přípravků pro ověření jejich bezpečnosti.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na hračky a výrobky pro děti dle přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) byly odebrány 2 druhy hraček.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 51 kontrol; v rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 9 kontrol.

V lednu bylo šetřeno 22 notifikací Rapex (provedeno 66 šetření v tržní síti, z toho 29 šetření na internetu), bylo šetřeno 58 nebezpečných výrobků, průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 08.02.2023

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: