SZD – v roce 2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2022 – Ústecký kraj

V měsíci prosinci 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 82 kontrol v 81 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 18 sankcí v celkové výši 105 000,- Kč (5x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 6x, 6x závady při manipulaci s potravinami, 2x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 2x, 1x závady ve sledovatelnosti, 4x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyl zaveden HACCP, 4x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 5x byly zjištěny stavební závady, 1x byl porušen chladící řetězec a 1x chyběly znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví). Bylo uloženo 13 opatření (2x pozastavení činnosti a 11x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V prosinci byly provedeny kontroly na základě 3 podnětů, v 1 případě šlo o podnět oprávněný, za závady byla uložena sankce ve výši 1 000,- Kč.

V prosinci byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, ve dvou případech byly zjištěny závady, za které byly uloženy 2 sankce v celkové výši 15 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 05.01.2023

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc prosinec 2022 – Ústecký kraj

V prosinci 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 105 kontrol (7x výrobky pro styk s potravinami, 52x hračky, 46x kosmetické přípravky) v 17 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce v celkové výši 2 000,- Kč (kosmetické přípravky bez uvedení odpovědné osoby). Bylo provedeno 1 dobrovolné opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) bylo provedeno 16 kontrol; v rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 5 kontrol.

V prosinci bylo šetřeno 22 notifikací Rapex (provedeno 56 šetření v tržní síti, z toho 12 šetření na internetu), bylo šetřeno 44 nebezpečných výrobků, průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 05.01.2023

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2022 – Ústecký kraj

V měsíci listopadu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 137 kontrol ve 135 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 38 sankcí v celkové výši 157 500,- Kč (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, 6x zjištěny závady v osobní hygieně, nedostatky v provozní hygieně 12x, 7x závady při manipulaci s potravinami, 10x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 9x, 6x závady ve sledovatelnosti, 6x bylo konstatováno křížení činností, 4x nebyl zaveden HACCP, 14x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 4x nedostatky při manipulaci s odpady, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost, 7x byl porušen chladící řetězec a 4x chyběly znalosti). Bylo uloženo 45 opatření (2x sanitace, 2x pozastavení činnosti a 17x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V listopadu byly provedeny kontroly na základě 5 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy sankcí v celkové výši 23 000,- Kč a 4 opatření (1x likvidace, 3x sanitace a 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V listopadu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 05.12.2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc listopad 2022 – Ústecký kraj

V listopadu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 114 kontrol (21x výrobky pro styk s potravinami, 48x hračky, 39x kosmetické přípravky, 6x výrobky související s tabákovými výrobky) v 17 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce v celkové výši 3 000,- Kč (výrobky související s tabákovými výrobky bez údajů v českém jazyce a bez letáku).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola s odběrem vzorků kosmetických přípravků; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byly provedeny 33 kontrol; v rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 7 kontrol.

V říjnu bylo šetřeno 32 notifikací Rapex (provedeno 80 šetření v tržní síti, z toho 23 šetření na internetu), bylo šetřeno 33 nebezpečných výrobků, byl šetřen 1 podnět (výrobky související s tabákovými výrobky), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

– Ústí nad Labem, 01.12.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2022 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 172 kontrol ve 169 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 30 sankcí v celkové výši 127 500,- Kč (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, zjištěny závady v osobní hygieně 5x, nedostatky v provozní hygieně 14x, 10x závady při manipulaci s potravinami, 10x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 6x, 6x závady ve sledovatelnosti, 6x bylo konstatováno křížení činností, 6x nebyl zaveden HACCP, 12x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 5x nedostatky při manipulaci s odpady, 4x chybělo proškolení zaměstnanců, 3x zjištěny stavební závady, 1x chybělo označení alergenů, 4x byl porušen chladící řetězec, 1x bylo zjištěno klamání spotřebitelů, 2x chyběly znalosti a v 1 případě nebyl respektován zákaz kouření). Bylo uloženo 21 opatření (2x sanitace, 2x pozastavení činnosti a 17x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V říjnu byly provedeny kontroly na základě 7 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 32 000,- Kč a 2 opatření (1x sanitace a 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V říjnu byly šetřeny 3 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 10.11.2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc říjen 2022 – Ústecký kraj

V říjnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 52 kontrol (1x výrobky pro styk s potravinami, 21x hračky, 13x kosmetické přípravky, 17x výrobky související s tabákovými výrobky) v 21 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byly uděleny 3 sankce v celkové výši 5 000,- Kč (výrobky související s tabákovými výrobky bez údajů v českém jazyce a bez letáku). Bylo provedeno 6 dobrovolných opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola; v rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byla provedena 1 kontrola (závady zjištěny).

V říjnu bylo šetřeno 69 notifikací RAPEX (provedeno 39 šetření v tržní síti, z toho 13 šetření na internetu), nebyl šetřen žádný nebezpečný výrobek, byly šetřeny 2 podněty (výrobky související s tabákovými výrobky).

– Ústí nad Labem, 01.11.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2022 – Ústecký kraj

V měsíci září 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 137 kontrol ve 135 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 42 sankcí v celkové výši 191 000,- Kč (zjištěny závady v osobní hygieně 5x, nedostatky v provozní hygieně 21x, 13x závady při manipulaci s potravinami, 8x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 8x, 5x závady ve sledovatelnosti, 10x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyl zaveden HACCP, 14x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 4x nedostatky při manipulaci s odpady, 1x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, 2x nebylo provedeno ohlášení o zahájení činnosti, 4x zjištěny stavební závady, v 5x byl porušen chladícího řetězce a v 1 případě nebyl respektován zákaz kouření). Bylo uloženo 11 opatření (1x likvidace, 1x sanitace, 1x pozastavení činnosti a 8x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V září byly provedeny kontroly na základě 13 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 27 000,- Kč a 3 opatření (1x sanitace, 1x likvidace a 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V září byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byla uložena 1 sankce ve výši 5 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 10.10.2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc září 2022 – Ústecký kraj

V září 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 93 kontrol (1x výrobky pro styk s potravinami, 13x hračky, 67x kosmetické přípravky, 3x textilní výrobky, 9x výrobky související s tabákovými výrobky) v 24 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byly uděleny 3 sankce v celkové výši 13 000,- Kč (výrobky související s tabákovými výrobky bez údajů v českém jazyce a bez letáku). Bylo provedeno 5 dobrovolných opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje) a 2 opatření jiná (aktualizace dokumentace během kontroly).

V rámci cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní nezávadnost textilních výrobků uváděných na trh ČR bylo odebráno pro laboratorní vyšetření 7 vzorků textilních výrobků; v rámci státního zdravotního dozoru byl odebrán pro laboratorní vyšetření 1 vzorek hračky.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byly provedeny 4 kontroly; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byla provedena 1 kontrola.

V září bylo šetřeno 32 notifikací Rapex (provedeno 78 šetření v tržní síti, z toho 32 šetření na internetu), nebyl šetřen žádný nebezpečný výrobek, byly šetřeny 3 podněty (2x kosmetické přípravky, 1x výrobky související s tabákovými výrobky).

– Ústí nad Labem, 11.10.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2022 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 128 kontrol ve 127 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 44 sankcí v celkové výši 207 500,- Kč (2x chyběl zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 7x, nedostatky v provozní hygieně 19x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 9x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 6x, 7x závady ve sledovatelnosti, 10x bylo konstatováno křížení činností, 5x nebyl zaveden HACCP, 14x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 3x nedostatky při manipulaci s odpady, 3x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny, 4x chybělo proškolení zaměstnanců, v 6 případech bylo zjištěno porušení chladícího řetězce, ve 2 případech chyběly u zaměstnanců znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 1x nebyla splněna oznamovací povinnost a 3x byly zjištěny stavební závady). Bylo uloženo 19 opatření (1x likvidace, 1x sanitace, 5x pozastavení činnosti a 12x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V srpnu byly provedeny kontroly na základě 6 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 4 sankce v celkové výši 18 000,- Kč a 1 opatření (1x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V srpnu nebyly šetřeny žádné případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 8. 9. 2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc srpen 2022 – Ústecký kraj

V srpnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 35 kontrol (9x výrobky pro styk s potravinami, 4x hračky, 19x kosmetické přípravky, 1x textilní výrobky, 2x obaly kosmetických přípravků) v 15 provozovnách. Nebyla udělena žádná sankce, žádné opatření.

V rámci státního zdravotního dozoru byly odebrány pro laboratorní vyšetření 2 vzorky hraček; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byly odebrány pro laboratorní vyšetření 2 vzorky kosmetických přípravků; v rámci cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na zdravotní nezávadnost textilních výrobků uváděných na trh ČR bylo odebráno pro laboratorní vyšetření 7 vzorků textilních výrobků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byla provedena 1 kontrola; v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byly provedeny 3 kontroly.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 6 kontrol (bez závad).

V srpnu bylo šetřeno 18 notifikací Rapex (provedeno 18 šetření v tržní síti), byly šetřeny 3 nebezpečné výrobky (hračky), nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 8.9.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenci 2022 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 111 kontrol ve 109 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 40 sankcí v celkové výši 143 000,- Kč (závady v osobní hygieně 3x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 6x závady při manipulaci s potravinami, 9x závady ve skladování potravin a pokrmů, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 8x, 6x závady ve sledovatelnosti, 6x bylo konstatováno křížení činností, 3x nebyl zaveden HACCP, 10x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x nedostatky při manipulaci s odpady, 4x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny, v 1 případě bylo zjištěno porušení chladícího řetězce, v 1 případě chyběly u zaměstnance znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, 3x nebyla splněna oznamovací povinnost a 4x byly zjištěny stavební závady). Bylo uloženo 18 opatření (3x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky, 5x pozastavení činnosti a 9x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V červenci byly provedeny kontroly na základě 12 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 30 000,- Kč a 3 opatření (1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti 1x byla nařízen sanitace).

V červenci byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byly uloženy 3 sankce ve výši 10 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 9. 8. 2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červenec 2022 – Ústecký kraj

V červenci 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 81 kontrol (4x výrobky pro styk s potravinami, 33x hračky, 44x kosmetické přípravky) v 16 provozovnách. Nebyla udělena žádná sankce. Bylo provedeno 1 dobrovolné opatření ze strany kontrolovaného subjektu (úprava e-shopu).

V rámci státního zdravotního dozoru nebyly odebrány žádné vzorky pro laboratorní vyšetření.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly, v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byla provedena 1 kontrola.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byly provedeny 2 kontroly (1x závada).

V červenci byla šetřena 1 notifikace RASFF, 24 notifikací Rapex (provedeno 73 šetření v tržní síti, z toho 24 šetření na internetu), nebyl šetřen žádný nebezpečný výrobek, byly šetřeny 3 podněty (3x kosmetické přípravky).

– Ústí nad Labem, 2.8.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2022 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 136 kontrol ve 129 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 28 sankcí v celkové výši 122 500,- Kč (závady v osobní hygieně 1x, nedostatky v provozní hygieně 10x, 8x závady při manipulaci s potravinami, 7x závady ve skladování, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 7x, 5x závady ve sledovatelnosti, 7x bylo konstatováno křížení činností, 1x nebyl zaveden HACCP, 10x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x nedostatky při manipulaci s odpady, 3x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny, v 7 případech byl porušen chladící řetězec, 1x nebyl respektován zákaz kouření, 1x bylo zjištěno klamání spotřebitelů a 1x byly zjištěny stavební závady). Bylo uloženo 17 opatření (3x likvidace, 1x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky a 12x byla provedena dodatečná kontrola a uložena náhrada nákladů).

V červnu byly provedeny kontroly na základě 5 podnětů, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 2 sankce v celkové výši 15 000,- Kč a 1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky.

V červnu byly šetřeny 4 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byla uložena 1 sankce ve výši 10 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11. 7. 2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc červen 2022 – Ústecký kraj

V červnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 11 kontrol (6x výrobky pro styk s potravinami, 4x kosmetické přípravky, 1x výrobky související s tabákovými výrobky) v 8 provozovnách. Za závady zjištěné při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce v celkové výši 8000,- Kč (výrobky související s tabákovými výrobky bez údajů v českém jazyce a bez letáku). Byla provedena 2 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje).

V rámci státního zdravotního dozoru byly odebrány 2 vzorky výrobků určených pro styk s potravinami pro laboratorní vyšetření ke zjištění jejich zdravotní nezávadnosti.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 2 kontroly správné výrobní praxe u výrobců kosmetických přípravků.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly, v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byly provedeny 3 kontroly.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin byly provedeny 3 kontroly.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken byla provedena 1 kontrola (bez závad).

V červnu nebyla šetřena žádná notifikace RASFF ani RAPEX, žádný nebezpečný výrobek, byly šetřeny 2 podněty (1x kosmetické přípravky, 1x výrobky pro styk s potravinami).

– Ústí nad Labem, 7.7.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2022 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 175 kontrol ve 170 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 19 sankcí v celkové výši 71 000,- Kč (závady v osobní hygieně 5x, nedostatky v provozní hygieně 12x, 11x závady při manipulaci s potravinami, 6x závady ve skladování, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 6x, 3x závady ve sledovatelnosti, 7x bylo konstatováno křížení činností, 4x nebyl zaveden HACCP, 12x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 4x nedostatky při manipulaci s odpady, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 2x byly zjištěny nedostatky při prodeji zmrzliny, v 6ti případech byl porušen chladící řetězec, 1x nebyl respektován zákaz kouření a 8x byly zjištěny stavební závady). Bylo uloženo 7 opatření (1x likvidace, 1x sanitace, 1x pozastavení činnosti a 4x byla provedena dodatečná kontrola).

V květnu byly šetřeny 3 podněty, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 5 000,- Kč.

V květnu byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byla uložena 1 sankce ve výši 3 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 6. 2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc květen 2022 – Ústecký kraj

V květnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 27 kontrol (14x výrobky pro styk s potravinami, 4x hračky, 6x kosmetické přípravky, 1x výrobky pro děti ve věku do 3 let, 2x výrobky související s tabákovými výrobky) v 22 provozovnách. Sankce nebyly uděleny žádné. Bylo provedeno 1 dobrovolné opatření ze strany kontrolovaného subjektu (stažení z prodeje, úprava označování).

V rámci státního zdravotního dozoru bylo odebráno 10 vzorků výrobků určených pro styk s potravinami, 1 vzorek výrobku pro děti do 3 let a 7 vzorků hraček pro laboratorní vyšetření ke zjištění jejich zdravotní nezávadnosti.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byly provedeny 4 kontroly správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byly provedeny 3 kontroly správné výrobní praxe u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 5 kontrol, v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) byly provedeny 2 kontroly.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na monitoring obalových materiálů u výrobců potravin bylo provedeno 5 kontrol.

V květnu nebyla šetřena žádná notifikace RASFF, žádný nebezpečný výrobek, bylo šetřeno 11 notifikací Rapex (provedeno 33 šetření v tržní síti) a 2 podněty (1x na označování elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, 1x na výrobky pro styk s potravinami).

– Ústí nad Labem, 3.6.2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc duben 2022 – Ústecký kraj

V dubnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 27 kontrol (11x výrobky pro styk s potravinami, 13x kosmetické přípravky, 3x výrobky související s tabákovými výrobky) v 24 provozovnách. Sankce nebyly uděleny žádné. Byla provedena 4 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných subjektů (stažení z prodeje a likvidace).

V rámci státního zdravotního dozoru byl odebrán 1 vzorek pro laboratorní vyšetření ke zjištění zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro styk s potravinami.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byly provedeny 4 kontroly správné výrobní praxe u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 9 kontrol, v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) bylo provedeno 13 kontrol.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) bylo provedeno 10 kontrol.

V rámci monitoringu zaměřeného na zákaz uvádění plastových výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy s přídavkem bambusových (a jiných rostlinných) vláken bylo provedeno 5 kontrol (bez závad).

V dubnu nebyla šetřena žádná notifikace RASFF, žádný nebezpečný výrobek.

– Ústí nad Labem, 6.5.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2022 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 126 kontrol ve 125 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 23 sankcí v celkové výši 94 000,- Kč (závady v osobní hygieně 3x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 9x závady při manipulaci s potravinami, 9x závady ve skladování, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 6x, 5x závady ve sledovatelnosti, 9x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyl zaveden HACCP, 13x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 5x nedostatky při manipulaci s odpady, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 1x byly nedostatečně značeny alergeny, 1x byl nedostatečné označen zákaz kouření, v 5 případech byl porušen chladící řetězec, 4x byly zjištěny nedostatečné znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a 7x byly zjištěny stavební závady). Byly uloženy 4 opatření (2x nařízena sanitace, 1x pozastavení činnosti, 1x dodatečná kontrola). V

dubnu bylo šetřeno 9 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 31 000,- Kč.

V dubnu nebyl šetřen žádný případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 6. 5. 2022

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc březen 2022 – Ústecký kraj

V březnu 2022 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 31 kontrol (18x kosmetické přípravky, 10x výrobky pro styk s potravinami, 3x hračky) v 26 provozovnách. Za zjištěné závady při státním zdravotním dozoru byla udělena 1 sankce v celkové výši 500,- Kč (kosmetické přípravky po době minimální trvanlivosti prodávané jako neoznačené a neoddělené). Byla provedena 4 dobrovolná opatření ze strany kontrolovaných osob (stažení z prodeje a likvidace). V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců kosmetických přípravků byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe u výrobce kosmetických přípravků. V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami byly provedeny 4 kontroly správné výrobní praxe u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami. V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 14 kontrol a v rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu omezení pro látky uvedené v přílohách (zakázaná látka v kosmetických přípravcích uvedená jako „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, číslo CAS 80-54-6, tzv. lilial) bylo provedeno 12 kontrol. Byl proveden regionální státní zdravotní dozor zaměřený na monitoring obalových materiálů u 1 výrobce potravin.

V březnu byla šetřena 1 notifikace RASFF, 1 podnět na kosmetické přípravky, 1 podnět na lilial ve výrobku, 5 nebezpečných výrobků.

– Ústí nad Labem, 5.4.2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2022 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 124 kontrol ve 124 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 22 sankcí v celkové výši 71 500,- Kč (závady v osobní hygieně 2x, nedostatky v provozní hygieně 15x, 12x závady při manipulaci s potravinami, 9x závady ve skladování, překročení doby spotřeby bylo zjištěno 2x, 3x závady ve sledovatelnosti, 8x bylo konstatováno křížení činností, 3x nebyl zaveden HACCP, 11x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 4x nedostatky při manipulaci s odpady, 1x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 1x chybělo proškolení zaměstnanců, v 1 případě byl porušen chladící řetězec a 5x byly zjištěny stavební závady). Nebylo uloženo žádné opatření.

V březnu bylo šetřeno 9 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 10 000,- Kč.

V březnu byl šetřen 1 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné závady byla uložena 1 sankce ve výši 5 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 5. 4. 2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2022 – Ústecký kraj

V měsíci únoru 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 51 kontrol ve 51 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady byla udělena 1 sankce v celkové výši 1 000,- Kč (nedostatky v provozní hygieně 1x, 4x závady při manipulaci s potravinami, 1x chybělo zavedení systému HACCP, 1x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x chybělo proškolení zaměstnanců). Nebylo uloženo žádné opatření.

V únoru bylo šetřeno 8 podnětů. V únoru byl šetřen 1 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhaly kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc únor bylo provedeno 43 kontrol, nebylo zjištěno porušení.

– Ústí nad Labem, 8. 3. 2022

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2022 – Ústecký kraj

V měsíci lednu 2022 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 28 kontrol ve 28 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 10 sankcí v celkové výši 45 500,- Kč (závady v osobní hygieně 4x, nedostatky v provozní hygieně 4x, 3x závady při manipulaci s potravinami, 1x závady ve skladování a sledovatelnosti, 1x bylo konstatováno křížení činností, 2x nebyly dodržovány postupy na zásadách HACCP, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti, 1x chybělo proškolení zaměstnanců, 2x nebylo dostatečně zajištěno skladování odpadů, v 1 případě byl porušen chladící řetězec a 2x byl porušen zákaz kouření a nebylo dostatečně zajištěno označení provozovny). Nebylo uloženo žádné opatření.

V lednu bylo šetřeno 8 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 33 000,- Kč.

V lednu byl šetřen 1 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění. Nadále probíhají kontroly Mimořádných opatření MZ, za měsíc leden bylo provedeno 28 kontrol, ve 2 případech bylo zjištěno porušení.

– Ústí nad Labem, 8. 2. 2022

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: