SZD – v roce 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2019 – Ústecký kraj

V prosinci 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 72 kontrol ve 71 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 7 sankcí v celkové výši 12 000,- Kč (závady v osobní hygieně byly zjištěny 1x, nedostatky v provozní hygieně 2x, 1x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2 nedostatky ve sledovatelnosti a 3 závady při manipulaci s potravinami, 2x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány). Bylo uloženo 1 opatření (dodatečná kontrola).

V prosinci byly šetřeny 2 podněty, ve 2 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 2 sankcí v celkové výši 5 000,- Kč.

V prosinci byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 06.01.2019

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc prosinec 2019 – Ústecký kraj

V prosinci 2019 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 17 kontrol (4x hračky, 7x kosmetické přípravky, 5x el.cigarety a bylinné výrobky ke kouření) ve 12 provozovnách. Za zjištěné závady byly uděleny 3 sankce v celkové výši 10 000,- Kč (1x neoznačené el.cigarety, 1x kosmetické přípravky po DMT prodávané neoznačené a neoddělené, 1x chybějící prohlášení o shodě u FCM). Bylo provedeno 3x dobrovolné opatření ze strany kontrolované osoby (stažení z prodeje a likvidace).

V prosinci bylo šetřeno 11 notifikací RAPEX (provedeno 33 šetření v tržní síti), byl šetřen 1 nebezpečný výrobek, nebyla šetřena žádná notifikace RASFF.

V prosinci nebyl šetřen žádný podnět.

– Ústí nad Labem, 02.01.2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2019 – Ústecký kraj

V listopadu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 192 kontrol ve 182 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 48 sankcí v celkové výši 169 500,- Kč (5x nebyly předloženy zdravotní průkazy zaměstnanců, závady v osobní hygieně byly zjištěny 7x, nedostatky v provozní hygieně 17x, 13x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 17 nedostatků ve sledovatelnosti a 15 závad při manipulaci s potravinami, 8x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 8x došlo k porušení teplotního řetězce, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 19x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 4x chybělo proškolení pracovníků, ve 3 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x byly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření a 3x v označování provozní jednotky, 4x byla zjištěna nedostatečná informace při označování alergenů, 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 8 opatření (3x byla nařízena likvidace potravin, 3x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky a 2x sanitace).

V listopadu bylo šetřeno 14 podnětů, v 9 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 9 sankcí v celkové výši 42 000,- Kč a 2 opatření (1x likvidace potravin a 1x uzavření provozní jednotky).

V listopadu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 opatření (1x sanitace a 1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky).

– Ústí nad Labem, 13.12.2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2019 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 203 kontrol ve 198 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 48 sankcí v celkové výši 308 000,- Kč (2x chyběly zdravotní průkazy zaměstnanců, závady v osobní hygieně byly zjištěny 8x, nedostatky v provozní hygieně 23x, 15x bylo konstatováno křížení činností, 10x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 10 nedostatků ve sledovatelnosti a 17 závad při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 20x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 19x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x chybělo proškolení pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x byly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření a 3x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 12 opatření (5x byla nařízena likvidace potravin, 2x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 1x pozastavení činnosti, 3x sanitace a 1x bylo provedeno dobrovolné opatření).

V říjnu bylo šetřeno 8 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 34 000,- Kč a 4 opatření (2x sanitace, 1x likvidace potravin a 1x uzavření provozní jednotky).

V říjnu byly šetřeny 4 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byly uloženy 4 sankce v celkové výši 73 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11.11.2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2019 – Ústecký kraj

V měsíci září 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 213 kontrol ve 205 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 62 sankcí v celkové výši 217 000,- Kč (2x chyběly zdravotní průkazy zaměstnanců, závady v osobní hygieně byly zjištěny 7x, nedostatky v provozní hygieně 23x, 16x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 12 nedostatků ve sledovatelnosti a 14 závad při manipulaci s potravinami, 9x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 23x závady ve skladování potravin, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 1x závada v označování alergenů, 9x chybělo zavedení systému HACCP, 18x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x chybělo proškolení pracovníků, ve 3 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x byly zjištěny nedostatky v dodržování zákazu kouření a 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 6 opatření (1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 3x sanitace a 2x byla provedena dodatečná kontrola).

V září bylo šetřeno 9 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 23 500,- Kč a 1 opatření (1x sanitace).

V září byly šetřeny 3 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 sankce v celkové výši 11 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11.10.2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2019 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 201 kontrol ve 191 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 63 sankcí v celkové výši 186 200,- Kč (3x chyběly zdravotní průkazy zaměstnanců, závady v osobní hygieně 9x, nedostatky v provozní hygieně 24x, 16x bylo konstatováno křížení činností, 9x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti a 25 závad při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 18x závady ve skladování potravin, 12x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x závady v označování alergenů, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 27x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x chybělo proškolení pracovníků, ve 4 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x byly zjištěny nedostatky v označování zákazu kouření, 5x se vyskytly závady při přípravě zmrzlin a 3x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 6 opatření (2x byla nařízena likvidace, 1x pozastavení činnosti, 1x sanitace a 2x byla provedena dodatečná kontrola).

V srpnu bylo šetřeno 20 podnětů, ve 12 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 12 sankcí v celkové výši 36 200,- Kč a 2 opatření (1x likvidace a 1x sanitace).

V srpnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 sankce v celkové výši 11 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 9.9.2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2019 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 191 kontrol ve 182 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 51 sankcí v celkové výši 156 500,- Kč (závady v osobní hygieně 7x, nedostatky v provozní hygieně 20x, 10x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 11 nedostatků ve sledovatelnosti a 15 při manipulaci s potravinami, 6x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 12x závady ve skladování potravin, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x závady v označování alergenů, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 11x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x chybělo proškolení pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x byly zjištěny nedostatky v označování zákazu kouření, 2x se vyskytly závady při přípravě zmrzlin a 2x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 6 opatření (3x byla nařízena likvidace, 1x pozastavení činnosti a 2x byla provedena dodatečná kontrola)..

V červenci bylo šetřeno 16 podnětů, v 10 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 10 sankcí v celkové výši 30 500,- Kč.

V červenci bylo šetřeno 7 případů podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 8. 8. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2019 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 205 kontrol v 203 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 60 sankcí v celkové výši 159 500,- Kč (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 7x, nedostatky v provozní hygieně 16x, 14x bylo konstatováno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti a 10 při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 9x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x závady v označování alergenů, 8x chybělo zavedení systému HACCP, 15x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x chybělo proškolení pracovníků, ve 3 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 3x byly zjištěny nedostatky v označování zákazu kouření, 1x byl porušen zákaz kouření,1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 7 opatření (1x byla nařízena likvidace, 1x sanitace, 2x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 1x pozastavení činnosti a 2x byla provedena dodatečná kontrola).

V červnu bylo šetřeno 6 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 16 500,- Kč a 1 opatření – likvidace.

V červnu byly šetřeny 4 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 sankce v celkové výši 2 500,- Kč a bylo uloženo 1 opatření – pozastavení činnosti.

– Ústí nad Labem, 8. 7. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2019 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 227 kontrol v 223 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 64 sankcí v celkové výši 154 000,- Kč (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 10x, nedostatky v provozní hygieně 15x, 13x bylo konstatováno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 13 nedostatků ve sledovatelnosti a 8 při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 15x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x závady v označování alergenů, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 26x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 4x chybělo proškolení pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x byly zjištěny nedostatky v označování zákazu kouření, 4x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Byly uloženy 2 opatření (1x byla nařízena likvidace, 1x byla provedena dodatečná kontrola).

V květnu bylo šetřeno 7 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 16 500,- Kč. V květnu byl šetřen 1 případ podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 7. 6. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2019 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 221 kontrol v 215 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 54 sankcí v celkové výši 175 000,- Kč (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 11x, nedostatky v provozní hygieně 20x, 18x bylo konstatováno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 13 nedostatků ve sledovatelnosti a 7 při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 9x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x závady v označování alergenů, 10x chybělo zavedení systému HACCP, 25x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x chybělo proškolení pracovníků, v 6 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x byly zjištěny nedostatky v označování zákazu kouření, 1x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Byly uloženy 3 opatření (1x byla nařízena likvidace, 1x sanitace a 1x se jednalo o uzavření provozní jednotky).

V dubnu bylo šetřeno 6 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 17 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 9. 5. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2019 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 204 kontrol ve 197 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 61 sankcí v celkové výši 220 500,- Kč (3x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 10x, nedostatky v provozní hygieně 23x, 12x bylo konstatováno křížení činností, 12x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 13 nedostatků ve sledovatelnosti a 18 při manipulaci s potravinami, 6x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 16x závady ve skladování potravin, 11x došlo k porušení teplotního řetězce, 1x závady v označování alergenů, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 29x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 4x chybělo proškolení pracovníků, v 5 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 1x byl porušen zákaz kouření, 3x nebylo provedeno oznámení o zahájení činnosti). Bylo uloženo 7 opatření (2x byla nařízena likvidace, 3x sanitace, 1x se jednalo o uzavření provozní jednotky a 1x pozastavení činnosti).

V březnu bylo šetřeno 11 podnětů, v 9 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 9 sankcí v celkové výši 41 000,- Kč. V březnu byly šetřeny 2 případy podezření na výskyt alimentárního onemocnění.

– Ústí nad Labem, 8. 4. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2019 – Ústecký kraj

V únoru 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 207 kontrol ve 194 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 49 sankcí (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 4x, nedostatky v provozní hygieně 22x, 12x bylo konstatováno křížení činností, 10x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti a 11x při manipulaci s potravinami, 5x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 12x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x závady v označování alergenů, 8x chybělo zavedení systému HACCP, 18x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x chybělo proškolení pracovníků, v 7 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x byl porušen zákaz kouření, 3x byly nalezeny závady v označování provozoven) v celkové výši 128 500,- Kč. Byly uloženy 3 opatření (1x byla nařízena likvidace, 2x se jednalo o uzavření provozní jednotky).

V únoru bylo šetřeno 9 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankcí v celkové výši 8 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 6. 3. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2019 – Ústecký kraj

V lednu 2019 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 179 kontrol ve 172 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 52 sankcí (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 7x, nedostatky v provozní hygieně 19x, 12x bylo konstatováno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 9x nedostatky ve sledovatelnosti a 12x při manipulaci s potravinami, 5x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 11x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x závady v označování alergenů, 5x chybělo zavedení systému HACCP, 24x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x chybělo proškolení pracovníků, ve 2 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady a 1x byl porušen zákaz kouření) v celkové výši 123 500,- Kč. Byly uloženy 2 opatření (1x byla nařízena sanitace, 1x se jednalo o pozastavení činnosti).

V lednu bylo šetřeno 7 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 3 sankcí v celkové výši 16 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 6. 2. 2019

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: