SZD – v roce 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2018 – Ústecký kraj

V prosinci 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 127 kontrol ve124 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 35 sankcí (6x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 3x, nedostatky v provozní hygieně 8x, 2x bylo konstatováno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2x nedostatky ve sledovatelnosti a 6x při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 4x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x závady v označování alergenů, 3x chybělo zavedení systému HACCP, 10x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x chybělo proškolení pracovníků, ve 3 případech byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 4x byly zjištěny nedostatky v označování provozních jednotek s ohledem na zákaz kouření, 3x byl porušen zákaz kouření) v celkové výši 162 600,- Kč. Byly uloženy 3 opatření (1x byla nařízena likvidace, 2x se jednalo o dobrovolné opatření).

V prosinci bylo šetřeno 7 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 77 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 08. 01. 2019

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2018 – Ústecký kraj

V listopadu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 200 kontrol ve 192 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 62 sankcí (4x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 12x, nedostatky v provozní hygieně 24x, 16x bylo konstatováno křížení činností, 9x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 11x nedostatky ve sledovatelnosti a 26x při manipulaci s potravinami, 9x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x závady v označování alergenů, 23x chybělo zavedení systému HACCP, 25x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 6x chybělo proškolení pracovníků, 3x chybělo oznámení činnosti, 1x byly zjištěny nedostatky v označování provozních jednotek s ohledem na zákaz kouření, 2x byl porušen zákaz kouření) v celkové výši 226 000,- Kč. Bylo uloženo 19 opatření (2x zákaz užívání pitné vody, 1x nařízeno uzavření provozovny, 1x byla nařízena sanitace, 3x dodatečná kontrola a 12x se jednalo o dobrovolné opatření).

V listopadu bylo šetřeno 7 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 29 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 10. 12. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2018 – Ústecký kraj

V říjnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 217 kontrol ve 209 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 55 sankcí (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 8x, nedostatky v provozní hygieně 27x, 15x bylo konstatováno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 6x nedostatky ve sledovatelnosti a 15x při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 10x závady ve skladování potravin, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 7x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 12x chybělo zavedení systému HACCP, 27x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x chybělo proškolení pracovníků, 1x chybělo oznámení činnosti, 2x byly zjištěny nedostatky v označování provozních jednotek s ohledem na zákaz kouření, 3x byl porušen zákaz kouření) v celkové výši 205 000,- Kč. Bylo uloženo 12 opatření (3x byla nařízena sanitace, 3x dodatečná kontrola, 2x byla nařízena likvidace a 4x se jednalo o dobrovolné opatření).

V říjnu bylo šetřeno 15 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 46 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 11. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2018 – Ústecký kraj

V září 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 171 kontrol ve 169 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 63 sankcí (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně zjištěny 8x, nedostatky v provozní hygieně 14x, 7x bylo konstatováno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 5x nedostatky ve sledovatelnosti, 17x byly se vyskytly závady při manipulaci s potravinami, 2x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 14x závady ve skladování potravin, 3x došlo k porušení teplotního řetězce, 5x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 11x chybělo zavedení systému HACCP, 21x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x chybělo proškolení pracovníků, 1x chybělo oznámení činnosti, 1x byly zjištěny nedostatky při informování o alergenech, 1x bylo zjištěno klamání spotřebitelů a 2x byly zjištěny nedostatky v označování provozních jednotek s ohledem na zákaz kouření) v celkové výši 162 500,- Kč. Byly uloženy 4 opatření (1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky, 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti, 1x byla nařízena likvidace a 1x se jednalo o dobrovolné opatření).

V září bylo šetřeno 7 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za závady byly uloženy 4 sankce v celkové výši 7 000,- Kč.

V září proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, ještě probíhá došetřování akce.

– Ústí nad Labem, 8. 10. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2018 – Ústecký kraj

V srpnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 189 kontrol u 167 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 62 sankcí (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 14x, nedostatky v provozní hygieně 26x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 4 nedostatky ve sledovatelnosti, 12x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 3x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 28x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 175 000,- Kč. Bylo uloženo 8 opatření (1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky, 1x byla nařízena sanitace, 3x byla nařízena likvidace a 3x se jednalo o dobrovolná opatření).

V srpnu bylo šetřeno 10 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 7 000,- Kč.

V srpnu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 1x byla uložena sankce v celkové výši 5 000,- Kč a bylo uloženo 1 opatření (nařízení likvidace).

– Ústí nad Labem, 6. 9. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2018 – Ústecký kraj

V červenci 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 161 kontrol u 156 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 46 sankcí (2x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 11x, nedostatky v provozní hygieně 20x, 9x bylo zjištěno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti, 11x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 7x závady ve skladování potravin, 1x došlo k porušení teplotního řetězce, 5x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x chybělo zavedení systému HACCP, 11x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x zjištěno porušení zákazu kouření, 4x bylo zjištěno nedostatečné označení provozní jednotky s ohledem na zákaz kouření a zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 1x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 204 500,- Kč. Bylo uloženo 6 opatření (1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky a 5x byla nařízena sanitace).

V červenci bylo šetřeno 13 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 83 000,- Kč.

V červenci proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 1x byla uložena sankce v celkové výši 1 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 8. 8. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2018 – Ústecký kraj

V červnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 209 kontrol u 197 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 64 sankcí (4x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 16x, nedostatky v provozní hygieně 20x, 13x bylo zjištěno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 10 nedostatků ve sledovatelnosti, 15x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 4x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 10x závady ve skladování potravin, 8x došlo k porušení teplotního řetězce, 6x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 20x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x zjištěno porušení zákazu kouření, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 3x chybělo proškolení pracovníků, 5x bylo zjištěno nedostatečné informováni strávníků o alergenech) v celkové výši 301 500,- Kč. Bylo uloženo 5 opatření (3x šlo o dobrovolné opatření a 2x byla provedena dodatečná kontrola).

V červnu bylo šetřeno 13 podnětů, ve 12 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 12 sankcí v celkové výši 51 500,- Kč.

V červnu proběhla dvě šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 2x byla uložena sankce v celkové výši 60 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 4. 7. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2018 – Ústecký kraj

V květnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 223 kontrol u 206 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 39 sankcí (5x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 5x, nedostatky v provozní hygieně 15x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 3x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 4 nedostatky ve sledovatelnosti, 14x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 16x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 80 500,- Kč.

V květnu bylo šetřeno 7 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 19 000,- Kč.

V květnu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 1x byla uložena sankce v celkové výši 2 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 8. 6. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2018 – Ústecký kraj

V dubnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 167 kontrol u 155 provozovatelů stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 45 sankcí (3x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 8x, nedostatky v provozní hygieně 24x, 8x bylo zjištěno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 9 nedostatků ve sledovatelnosti, 13x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 5x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 9x závady ve skladování potravin, 5x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 20x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x zjištěno porušení zákazu kouření, 3x zjištěny závady v označení PJ, 3x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 3x chybělo proškolení pracovníků a 1x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 133 500,- Kč a bylo uloženo 8 opatření (1x likvidace, 3x dobrovolné opatření, 2x sanitace,1x okamžité uzavření provozní jednotky a 1x dodatečná kontrola).

V dubnu bylo šetřeno 11 podnětů, v 7 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 7 sankcí v celkové výši 31 500,- Kč a 1 opatření (1x sanitace).

V dubnu proběhlo pět šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, 2x byla uložena sankce v celkové výši 20 000,- Kč a 2 opatření.

– Ústí nad Labem, 10. 5. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2018 – Ústecký kraj

V březnu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 155 kontrol ve 146 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 41 sankcí (6x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 13x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 10x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti, 11x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 4x byly nalezeny závady při manipulaci s odpadem, 8x závady ve skladování potravin, 2x došlo k porušení teplotního řetězce, nebyly zjištěny stavebně konstrukční závady, 6x chybělo zavedení systému HACCP, 19x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x zjištěno porušení zákazu kouření, 4x zjištěny závady v označení PJ, 2x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo proškolení pracovníků, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost a 1x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 87 000,- Kč a bylo uloženo 8 opatření (3x likvidace, 2x dobrovolné opatření, 1x okamžité uzavření provozní jednotky a 2x dodatečná kontrola).

V březnu bylo šetřeno 10 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 4 sankce v celkové výši 13 500,- Kč a 1 opatření (1x likvidace).

V březnu proběhly dvě šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, nedostatky nebyly zjištěny.

– Ústí nad Labem, 9. 4. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2018 – Ústecký kraj

V únoru 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 146 kontrol v 141 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 43 sankcí (1x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 29x, 10x bylo zjištěno křížení činností, 12x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 17 nedostatků ve sledovatelnosti, 21x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 7x chybělo zavedení systému HACCP, 30x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, 2x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti, 8x chybělo proškolení pracovníků, 2x nebyla splněna oznamovací povinnost a 4x byly zjištěny nedostatky při poskytování informací o alergenech) v celkové výši 145 600,- Kč a bylo uloženo 7 opatření (2x likvidace, 2x sanitace, 1x dobrovolné opatření, 1x pozastavení činnosti a 1x dodatečná kontrola).

V únoru bylo šetřeno 9 podnětů, v 6 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 40 000,- Kč a 1 opatření (1x likvidace).

V únoru proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, na základě šetření bylo uloženo opatření (sanitace provozní jednotky).

– Ústí nad Labem, 9. 3. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2018 – Ústecký kraj

V lednu 2018 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 151 kontrol v 144 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 53 sankcí (závady v osobní hygieně 3x, nedostatky v provozní hygieně 35x, 11x bylo zjištěno křížení činností, 16x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 12 nedostatků ve sledovatelnosti, 22x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 7x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 17x závady ve skladování potravin, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 11x chybělo zavedení systému HACCP, 23x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 3x zjištěno porušení zákazu kouření, 1x nebylo podáno oznámení o zahájení činnosti a 5x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 227 500,- Kč a bylo uloženo 9 opatření (4x likvidace, 1x sanitace, 1x uzavření provozní jednotky, 1x pozastavení činnosti a 2x dodatečná kontrola).

V lednu bylo šetřeno 13 podnětů, ve 12 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 12 sankcí v celkové výši 68 000,- Kč a 2 opatření (1x likvidace, 1x náhrada nákladů).

– Ústí nad Labem, 9. 2. 2018

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: