SZD – v roce 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2017 – Ústecký kraj

V prosinci 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 92 kontrol v 90 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 33 sankcí (1x chyběl zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 4x, nedostatky v provozní hygieně 7x, 2x bylo zjištěno křížení činností, 5x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 3 nedostatky ve sledovatelnosti, 3x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 1x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 5x závady ve skladování potravin, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 4x chybělo zavedení systému HACCP, 11x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány a 2x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 78 500,- Kč a bylo uloženo 1 opatření (dodatečná kontrola).

V prosinci bylo šetřeno 13 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 9 500,- Kč.

– Ústí nad Labem, 8. 1. 2018

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2017 – Ústecký kraj

V listopadu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 230 kontrol v 220 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 48 sankcí (závady v osobní hygieně 10x, nedostatky v provozní hygieně 23x, 13x bylo zjištěno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 6 nedostatků ve sledovatelnosti, 15x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 9x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 10x závady ve skladování potravin, 5x byly podány nedostatečné informace o alergenech, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x byl porušen zákaz kouření, 6x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x chybělo zavedení systému HACCP, 16x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 5x nebylo oznámeno zahájení činnosti a 1x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 180 500,- Kč a 5 opatření (1x byla nařízena likvidace, 2x byla uložena náhrada nákladů a 2x byla nařízena sanitace).

V listopadu byly šetřeny 4 podněty, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 23 000,- Kč.

V listopadu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, byl proveden odběr vzorku, za zjištěné nedostatky byla uložena jedna sankce v celkové výši 500,- Kč.

– Ústí nad Labem, 8. 12. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2017 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 171 kontrol ve 160 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 63 sankcí (závady v osobní hygieně 13x, nedostatky v provozní hygieně 29x, 11x bylo zjištěno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 9 nedostatků ve sledovatelnosti, 19x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 9x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 11x závady ve skladování potravin, ve dvou případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x byl porušen zákaz kouření, 7x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 13x chybělo zavedení systému HACCP, 24x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány, 2x nebylo oznámeno zahájení činnosti a 3x chybělo proškolení pracovníků) v celkové výši 196 00,- Kč a 9 opatření (2x bylo nařízeno uzavření provozovny a 5x byla uložena náhrada nákladů a 2x byla nařízena sanitace).

V říjnu bylo šetřeno 10 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 10 000,- Kč.

V říjnu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na výskyt alimentárního onemocnění, za zjištěné nedostatky byla uložena jedna sankce v celkové výši 500,- Kč a byla nařízena sanitace.

– Ústí nad Labem, 9. 11. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2017 – Ústecký kraj

V měsíci září 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 197 kontrol v 193 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 57 sankcí (4x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 12x, nedostatky v provozní hygieně 26x, 14x bylo zjištěno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 12 nedostatků ve sledovatelnosti, 27x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 3x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 11x závady ve skladování potravin, v jednom případě byly podány nedostatečné informace o alergenech, 7x došlo k porušení teplotního řetězce, 3x byl porušen zákaz kouření, 2x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 12x chybělo zavedení systému HACCP, 30x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány a 3x chybělo proškolení pracovníků) ve výši 138 300,- Kč a 6 opatření (1x bylo nařízeno uzavření provozovny a 5x byla uložena náhrada nákladů).

V září bylo šetřeno 14 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.

V září proběhla dvě šetření souvislostí s podezřením na alimentární onemocnění, za zjištěné nedostatky byla uložena jedna sankce v celkové výši 5 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 9. 10. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2017 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 199 kontrol v 189 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 64 sankcí (5x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 13x, nedostatky v provozní hygieně 36x, 22x bylo zjištěno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 15 nedostatků ve sledovatelnosti, 31x byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami, 6x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 18x závady ve skladování potravin, ve čtyřech případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 11x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x byl porušen zákaz kouření, 8x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 10x chybělo zavedení systému HACCP, 21x nebyly postupy na zásadách HACCP dodržovány a 6x nebylo provedeno ohlášení zahájení činnosti) ve výši 185 000,- Kč a 3 opatření (2x byla nařízena sanitace a 1x byla uložena náhrada nákladů).

V srpnu bylo šetřeno 13 podnětů, v 8 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 21 500,- Kč.

V srpnu proběhlo jedno šetření souvislostí s podezřením na alimentární onemocnění, za zjištěné nedostatky byla uložena sankce v celkové výši 10 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 9. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2017 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 115 kontrol v 109 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 38 sankcí (4x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 7x, nedostatky v provozní hygieně 18x, 9x bylo zjištěno křížení činností, 2x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 5 nedostatků ve sledovatelnosti, 5x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 8x závady ve skladování potravin, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, ve třech případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 5x došlo k porušení teplotního řetězce, 4x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 4x chybělo zavedení systému HACCP a 15x nebyly postupy na základě HACCP dodržovány, 1x nebylo provedeno ohlášení zahájení činnosti) ve výši 130 700,- Kč a 8 opatření (1x byla nařízena likvidace, 1x byla nařízena sanitace, 2x bylo nařízeno uzavření provozovny, 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti a 3x byla uložena náhrada nákladů).

V červenci bylo šetřeno 10 podnětů, v 5 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady bylo uloženo 5 sankcí v celkové výši 23 700,- Kč, 1x byla nařízena likvidace potravin, 1x byla nařízena sanitace, 1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny a 1x bylo nařízeno pozastavení činnosti.

V červenci proběhlo jedno šetření souvislosti s podezřením na alimentární onemocnění.

– Ústí nad Labem, 7. 8. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2017 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 233 kontrol v 215 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 67 sankcí (4x nebyl předložen zdravotní průkaz, závady v osobní hygieně 16x, nedostatky v provozní hygieně 25x, 20x bylo zjištěno křížení činností, 11x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 10 nedostatků ve sledovatelnosti, 6x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 19x závady ve skladování potravin, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, v pěti případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 9x došlo k porušení teplotního řetězce, 10x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 20x chybělo zavedení systému HACCP a 36x nebyly postupy na základě HACCP dodržovány, 4x nebylo provedeno ohlášení zahájení činnosti) ve výši 189 000,- Kč a 10 opatření (3x byla nařízena likvidace, 2x byla nařízena sanitace, 1x bylo nařízeno uzavření provozovny a 4x bylo nařízeno pozastavení činnosti).

V červnu bylo šetřeno 10 podnětů, ve 4 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 4 sankce v celkové výši 12 000,- Kč a 1x byla nařízena likvidace potravin.

– Ústí nad Labem, 12. 7. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2017 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 199 kontrol ve 193 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 42 sankcí (45x zjištěny závady při manipulaci s potravinami, závady v osobní hygieně 16x, v provozní hygieně 26x, 13x bylo zjištěno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 8 nedostatků ve sledovatelnosti, 5x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 15x závady ve skladování potravin, 2x chybělo proškolení zaměstnanců, v jedenácti případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 10x došlo k porušení teplotního řetězce, 10x byly zjištěny stavebně konstrukční závady, 2x zjištěny závady v označování prostoru pro kouření, 15x chybělo zavedení systému HACCP a 23x nebyly postupy na základě HACCP dodržovány) v navržené výši 102 900,- Kč a 5 opatření (3x byla nařízena likvidace, v jednom případě byla uložena náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu a 1x byla nařízena sanitace).

V květnu bylo šetřeno 7 podnětů, ve 3 případech šlo o podněty oprávněné, za zjištěné závady byly uloženy 3 sankce v celkové výši 17 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 12. 6. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2017 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 151 kontrol ve 147 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 36 sankcí (28x zjištěny závady při manipulaci s potravinami, závady v osobní hygieně 9x, v provozní hygieně 15x, 13x bylo zjištěno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 6 nedostatků ve sledovatelnosti, 5x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 10x závady ve skladování potravin, 3x chybělo proškolení zaměstnanců, ve dvou případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 4x došlo k porušení teplotního řetězce, 9x byly zjištěny stavebně konstrukční závady) v navržené výši 87 700,- Kč a 3 opatření (1x bylo nařízeno pozastavení činnosti, v jednom případě byla uložena náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu a 1x byla nařízena sanitace).

V dubnu bylo šetřeno 6 podnětů, všechny byly neoprávněné.

– Ústí nad Labem, 10. 5. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2017 – Ústecký kraj

V březnu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 333 kontrol ve 302 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 47 sankcí (33x zjištěny závady při manipulaci s potravinami, závady v osobní hygieně 16x, v provozní hygieně 30x, 17x bylo zjištěno křížení činností, 8x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 9 závad ve sledovatelnosti, 4x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 13x závady ve skladování potravin, 5x chybělo proškolení zaměstnanců, v osmi případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 6x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x nebyl předložen zdravotní průkaz) v navržené výši 138 700,- Kč a 18 opatření (8x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 3x bylo nařízeno pozastavení činnosti, ve dvou případech byla uložena náhrada nákladů za dodatečné kontroly a 5x byla nařízena sanitace).

V březnu bylo šetřeno 8 podnětů, z nichž 6 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 22 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 4. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2017 – Ústecký kraj

V únoru 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 172 kontrol ve 159 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 56 sankcí (50x závady při manipulaci s potravinami, závady v osobní hygieně 16x, v provozní hygieně 35x, 19x bylo zjištěno křížení činností, 11x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 5 závad ve sledovatelnosti, 13x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 13x byly nalezeny závady ve skladování potravin, 4x chybělo proškolení zaměstnanců, 5x byly zjištěny nedostatky v označování kouření, ve třech případech byly podány nedostatečné informace o alergenech, 10x došlo k porušení teplotního řetězce, 2x nebyl předložen zdravotní průkaz a 1x byla zanedbána oznamovací povinnost) v navržené výši 180 400,- Kč a 7 opatření (3x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno pozastavení činnosti a 2x byla nařízena sanitace).

V únoru bylo šetřeno 11 podnětů, z nichž 8 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 24 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 3. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2017 – Ústecký kraj

V lednu 2017 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 146 kontrol ve 136 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 40 sankcí (45x závady při manipulaci s potravinami, závady v osobní hygieně 6x, v provozní hygieně 29x, 8x bylo zjištěno křížení činností, 9x překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno 10 závad ve sledovatelnosti, 3x byly nalezeny závady v manipulaci s odpadem, 4x byly nalezeny závady ve skladování potravin, 5x chybělo proškolení zaměstnanců, 1x bylo zjištěno kouření v nekuřáckých prostorech, v jednom případě byly podány nedostatečné informace o alergenech, 4x došlo k porušení teplotního řetězce a 1x byla zanedbána oznamovací povinnost) v navržené výši 137 200,- Kč a 15 opatření (8x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno uzavření PJ a 5x byla nařízena sanitace).

V lednu bylo šetřeno 10 podnětů, z nichž 8 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 8 sankcí v celkové výši 52 000,- Kč a 1 opatření (likvidace potravin).

– Ústí nad Labem, 7. 2. 2017

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: