SZD – v roce 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2016 – Ústecký kraj

V prosinec 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 118 kontrol ve 115 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 16 sankcí (závady v osobní hygieně 3x, v provozní hygieně 8x, 2x bylo zjištěno křížení činností, 1x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny 2 závady ve sledovatelnosti, 4x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 7x byly zjištěny stavební nedostatky, 2x byly nedostatečně označeny potravin, 1x byly nalezeny závady ve skladování potravin, 2x bylo zjištěno kouření v nekuřáckých prostorech, v jednom případě byly podány nedostatečné informace o alergenech, 1x došlo k porušení teplotního řetězce a 1x byla zanedbána oznamovací povinnost) v navržené výši 114 500,- Kč a 7 opatření (1x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 4x byla uložena náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu, 1x byl pozastaven výkon činnosti a 1x byla nařízena sanitace).

V prosinci byly šetřeny 4 podněty, které byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 4 sankce v celkové výši 47 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 10. 01. 2017

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2016 – Ústecký kraj

V měsíci listopadu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 169 kontrol ve 165 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 44 sankcí (závady v osobní hygieně 10x, v provozní hygieně 24x, 15x bylo zjištěno křížení činností, 4x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 25x, 9x závady ve sledovatelnosti, v šesti případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 3x nebyl předložen zdravotní průkaz, 8x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 8x byly zjištěny stavební nedostatky, 9x bylo zjištěno nedostatečné označování potravin, 8x byly nalezeny závady ve skladování potravin, 2x bylo zjištěno kouření v nekuřáckých prostorech) v navržené výši 211 500,- Kč a 9 opatření (1x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x byla uložena náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu, 1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny, 2x byl pozastaven výkon činnosti a 4x byl vydán zákaz používání nejakostní pitné a teplé vody).

V listopadu bylo šetřeno 15 podnětů, 13 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 13 sankce v celkové výši 46 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 10. 12. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2016 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 170 kontrol ve 165 provozních jednotkách stravovacích služeb. Za zjištěné závady bylo uděleno 54 sankcí (závady v osobní hygieně 15x, v provozní hygieně 25x, 13x bylo zjištěno křížení činností, 7x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 26x, 9x závady ve sledovatelnosti, ve čtyřech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 5x nebyl předložen zdravotní průkaz, 4x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 1x byly zjištěny stavební nedostatky, 6x bylo zjištěno nedostatečné označování potravin, 13x byly nalezeny závady ve skladování potravin, 6x bylo zjištěno kouření v nekuřáckých prostorech) v navržené výši 155 400,- Kč a 7 opatření (4x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x byla uložena náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu a 1x byla nařízena sanitace).

V říjnu bylo šetřeno 6 podnětů, 2 byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 sankce v celkové výši 8 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11. 11. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2016 – Ústecký kraj

V měsíci září 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 183 kontrol ve 177 provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 51 sankcí (za závady v osobní hygieně 12x, v provozní hygieně 21x, 14x bylo zjištěno křížení činností, 13x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 29x, 11x závady ve sledovatelnosti, ve třech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 1x nebyl předložen zdravotní průkaz, 5x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 7x byly zjištěny stavební závady, 5x bylo zjištěno nedostatečné označování potravin, 17x byly nalezeny závady ve skladování potravin) v navržené výši 245 500,- Kč a 15 opatření (6x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky, 3x byla uložena náhrada nákladů a 4x byla nařízena sanitace).

V září bylo šetřeno 13 podnětů, 2 byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 4 sankce v celkové výši 10 500,- Kč a 3 opatření (1x likvidace, 1x okamžité uzavření provozovny, 1x byly uložena náhrada nákladů).

– Ústí nad Labem, 14. 10. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2016 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 195 kontrol v 189 provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 49 sankcí (za závady v osobní hygieně 14x, v provozní hygieně 35x a ve skladování potravin 15x, 16x bylo zjištěno křížení činností, 12x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 37x, 17x závady ve sledovatelnosti, ve čtyřech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 4x nebyl předložen zdravotní průkaz, 10x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 6x byl porušen zákaz kouření, 4x byly zjištěny závady při podávání informací o alergenech, 14x nebyly dodrženy požadované teploty při skladování potravin a ve 13ti případech byly zjištěny stavební závady ve stravovacích provozech) v navržené výši 122 200,- Kč a 8 opatření (2x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti, 2x byla nařízena sanitace a 2x byla nařízena náhrada nákladů)..

V srpnu bylo šetřeno 14 podnětů, 7 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 7 sankcí v celkové výši 25 000,- Kč a 2 opatření (1x likvidace potravin a 1x pozastavení výkonu činnosti).

– Ústí nad Labem, 14. 9. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2016 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 143 kontrol ve 139 provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 34 sankcí (za závady v osobní hygieně 12x, v provozní hygieně 18x a ve skladování potravin 11x, 17x bylo zjištěno křížení činností, 6x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 23x, 12x závady ve sledovatelnosti, ve čtyřech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 1x nebyl předložen zdravotní průkaz, 10x byly nalezeny závady v ukládání odpadu, 1x byl porušen zákaz kouření, 2x nebylo oznámeno zahájení provozu) v navržené výši 86 300,- Kč a 7 opatření (4x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti, 1x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky a 1x byla nařízena sanitace).

V červenci bylo provedeno šetření na základě hlášení z protiepidemického oddělení o pozitivním nálezu na VHA u jedné zaměstnankyně rychlého občerstvení na okrese Chomutov, provozní jednotka byla okamžitě uzavřena, byla nařízena sanitace a všichni zaměstnanci byli na 50 dní vyřazeni z činnosti.

V červenci bylo šetřeno 13 podnětů, 7 bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 7 sankce v celkové výši 21 500,- Kč a 2 opatření (2x likvidace).

– Ústí nad Labem, 15. 8. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2016 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 208 kontrol ve 196 provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 44 sankcí (za závady v osobní hygieně 9x, v provozní hygieně 22x a ve skladování potravin 16x, 18x bylo zjištěno křížení činností, 11x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 37x, 14x závady ve sledovatelnosti, 18x křížení činností, ve třech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 2x nebyl předložen zdravotní průkaz, v 11 případech byly zjištěny závady ve stavebně technickém stavu provozovny a 7x závady v ukládání odpadu, 3x byl porušen zákaz kouření, 2x nebylo oznámeno zahájení provozu) v navržené výši 158 600,- Kč a 8 opatření (5x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 2x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky).

V červnu bylo šetřeno 8 podnětů, 4 byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 4 sankce v celkové výši 23 000,- Kč a 3 opatření (2x likvidace a 1 pozastavení výkonu činnosti).

– Ústí nad Labem, 12. 7. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2016 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 253 kontrol v 241 provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 42 sankcí (závady v osobní hygieně 12x, v provozní hygieně 33x a ve skladování potravin 20x, 26x bylo zjištěno křížení činností, 14x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami 54x a nedodržení požadovaných teplot při skladování potravin 11x, 16x závady ve sledovatelnosti a chybějící doklady, 9x nedostatky v označování potravin, v deseti případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 4x nebyl předložen zdravotní průkaz, 3x zjištěny nedostatky v označování alergenů, ve 12 případech byly zjištěny závady ve stavebně technickém stavu provozovny a závady při manipulaci s potravinami a v ukládání odpadu 7x) v navržené výši 146 400,- Kč a 14 opatření (9x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 3x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 2x bylo nařízeno okamžité uzavření provozní jednotky).

V květnu bylo šetřeno 16 podnětů, šest bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 25 500,- Kč a 3 opatření (likvidace a okamžité uzavření provozní jednotky).

– Ústí nad Labem, 10. 6. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2016 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 215 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 50 sankcí (závady v osobní, provozní hygieně a ve skladování potravin, 23x bylo zjištěno křížení činností, 15x překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami a nedodržení požadovaných teplot při skladování potravin – 10x, 20x závady ve sledovatelnosti, v pěti případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 11x zjištěny nedostatky v označování alergenů, 5x chybělo školení zaměstnanců, v 15 případech byly zjištěny závady ve stavebně technickém stavu provozovny a byly zjišťovány závady při manipulaci s potravinami a v ukládání odpadu – 8x) v celkové výši 130 900,- Kč a 16 opatření (5x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 10x byla provedena dobrovolná opatření).

V dubnu bylo šetřeno 16 podnětů, tři byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 2 sankce v celkové výši 13 000,- Kč.

– Ústí nad Labem, 12. 5. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2016 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 197 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 51 sankcí (6x za nepředložení zdravotních průkazů, za závady v osobní, provozní hygieně a ve skladování potravin, 13x za překročení doby použitelnosti potravin, dále byly zjištěny závady při manipulaci s potravinami a nedodržení požadovaných teplot při skladování potravin – 6x, 14x závady ve sledovatelnosti, v pěti případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 5x zjištěny nedostatky v označení alergenů, 5x chybělo školení zaměstnanců, 1x zjištěno porušení zákazu kouření, v 15 případech byly zjištěny závady ve stavebně technickém stavu provozovny a byly zjišťovány závady při manipulaci s potravinami a v ukládání odpadu) v celkové výši 144 100,- Kč a 16 opatření (2x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti, 1x byla nařízena sanitace v provozní jednotce a 11x byla provedena dobrovolná opatření).

V březnu bylo šetřeno 11 podnětů, všechny byly oprávněné, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 11 sankcí v celkové výši 16 800,- Kč.

– Ústí nad Labem, 12. 4. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2016 – Ústecký kraj

V měsíci únoru 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 197 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 56 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, za překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami a nedodržení požadovaných teplot při skladování potravin, závady při manipulaci s odpady, závady ve sledovatelnosti, v pěti případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 1x nebylo na KHS podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x chybělo označení alergenů, ve 20 případech byly zjištěny závady ve stavebně technickém stavu provozovny a byly zjišťovány závady při manipulaci s potravinami) v celkové výši 134 300,- Kč a 16 opatření (8x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 2x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky, 1x byla nařízena sanitace v provozní jednotce).

V únoru bylo prováděno šetření 12 podnětů, šest podnětů bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 6 sankcí v celkové výši 14 500,- Kč.

– Ústí nad Labem, 15. 3. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2016 – Ústecký kraj

V měsíci lednu 2016 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 154 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 38 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, za překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami a nedodržení požadovaných teplot při skladování potravin, závady při manipulaci s odpady, závady ve sledovatelnosti, ve třech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 3x nebylo na KHS podáno oznámení o zahájení činnosti, 2x byl porušen zákaz kouření, 4x chyběl zdravotní průkaz zaměstnance a byly zjišťovány závady při manipulaci s potravinami) v celkové výši 87 500,- Kč a 11 opatření (7x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 2x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 2x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky).

V lednu bylo prováděno šetření 9 podnětů, tři podněty byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy 4 sankce v celkové výši 11 500,- Kč.

– Ústí nad Labem, 11. 2. 2016

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: