SZD – v roce 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc prosinec 2015 – Ústecký kraj

V měsíci prosinci 2015 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 155 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 35 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, za překročení doby použitelnosti potravin, dále bylo zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, závady při manipulaci s odpady, závady ve sledovatelnosti – zjištění potravin neznámého původu bez označení, ve čtyřech případech chybělo školení osob činných ve stravovacích službách, 1x nebylo na KHS podáno oznámení o zahájení činnosti, 1x byl porušen zákaz kouření, 1x chyběl zdravotní průkaz zaměstnance a byly zjišťovány změny ve smyslových vlastnostech potravin) v celkové výši 61 500,- Kč a 10 opatření (8x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 1x bylo nařízeno uzavření provozní jednotky).

V prosinci bylo prováděno šetření 10 podnětů, tři podněty byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce.

– Ústí nad Labem, 8. 1. 2016

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc listopad 2015 – Ústecký kraj

V měsíci listopadu 2015 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 183 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 44 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, zjištění potravin neznámého původu – bez označení, ve dvou případech nebyly poskytnuty dostatečné informace o alergenech, 2x chybělo školení osob činných ve stravovacích službách a 1x nebylo na KHS podáno oznámení o zahájení činnosti) v celkové výši 109 400,- Kč a 11 opatření (9x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů, 1x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a 1x byla uložena povinnost náhrady nákladů dodatečné kontroly).

V listopadu bylo prováděno šetření 6 podnětů, dva podněty byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce.

– Ústí nad Labem, 11. 12. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc říjen 2015 – Ústecký kraj

V měsíci říjnu 2015 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 167 kontrol v provozních jednotkách stravovacích služeb. Bylo uděleno 36 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, zjištění potravin neznámého původu – bez označení, nebyly poskytnuty dostatečné informace o alergenech, 1x bylo zjištěno kouření personálu v zázemí stravovacího provozu a 1x nebylo na KHS podáno oznámení o zahájení činnosti) v celkové výši 91.400,- Kč a 10 opatření (8x byla nařízena likvidace potravin a pokrmů).

V říjnu bylo prováděno šetření 7 podnětů, tři podněty byly oprávněné, za zjištěné nedostatky byla uložena sankce v celkové výši 5.200,- Kč.

– Ústí nad Labem, 5. 11. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc září 2015 – Ústecký kraj

V měsíci září 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice provedeno celkem 197 kontrol v 187 provozních jednotkách. Bylo uděleno 39 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, zjištění potravin neznámého původu – bez označení, porušení technologických postupů, nesprávná manipulace s odpady) v celkové výši 81 600,- Kč a 13 opatření (za závady ve skladování pokrmů, výskyt potravin neznámého původu).

Ve třech případech bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a jedenkrát byla nařízena sanitace.

V září bylo prováděno šetření 11 podnětů, pět podnětů bylo oprávněných, za zjištěné nedostatky byla udělena sankce v celkové výši 12 500,- Kč.

– Ústí nad Labem, 7. 10. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc srpen 2015 – Ústecký kraj

V měsíci srpnu 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice provedeno celkem 187 kontrol ve 172 provozních jednotkách. Bylo uděleno 43 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, nedostatky ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěno překročení doby spotřeby potravin, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, výskyt hmyzu a trusu hlodavců, větrací okna nebyla opatřena sítěmi proti hmyzu, zjištění potravin neznámého původu – bez označení, porušení teplotního řetězce a technologických postupů, nesprávná manipulace s odpady, stavebně technické závady, nedostatečná informovanost o alergenech, nesplnění povinnosti ohlášení o zahájení činnosti) v celkové výši 114 600,- Kč a 23 opatření (zejména nařízení likvidace za překročení doby spotřeby, závady ve skladování pokrmů, výskyt potravin neznámého původu a zjištění smyslových změn u potravin a pokrmů).

Ve dvou případech bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a jedenkrát bylo nařízeno uzavření provozní jednotky (zjištěny hrubé nedostatky v provozní hygieně, v sanitaci, výskyt hmyzu a trusu hlodavců v celé provozní jednotce).

V srpnu bylo prováděno šetření 29 podnětů spotřebitelů, 14 podnětů bylo oprávněných a za zjištěné nedostatky byla udělena sankce.

– Ústí nad Labem, 8. 9. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červenec 2015 – Ústecký kraj

V měsíci červenci 2015 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 239 kontrol v 221 provozních jednotkách. Bylo uděleno 46 sankcí (za závady v osobní a provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěno překročení doby spotřeby potravin, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, nedostatečné informace o alergenech, výskyt hmyzu a trusu hlodavců, větrací okna nebyla opatřena sítěmi proti hmyzu, zjištění potravin neznámého původu – bez označení, porušení teplotního řetězce a technologických postupů, nepředložení zdravotních průkazů zaměstnanců, nesprávná manipulace s odpady, nesplněna oznamovací povinnost a neproškolení zaměstnanců) v celkové výši 99 100,- Kč a 23 opatření (zejména nařízení likvidace za překročení doby spotřeby, závady ve skladování pokrmů, výskyt potravin neznámého původu).

V jednom případě bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti a dvakrát bylo nařízeno uzavření provozní jednotky (zjištěny hrubé nedostatky v provozní hygieně, v sanitaci, zjištěny stavebně technické závady, výskyt hmyzu a trusu hlodavců). 20x byla nařízena likvidace potravin za překročení doby spotřeby a za zjištění potravin neznámého původu.

V červenci bylo prováděno šetření sedmnácti podnětů, za zjištěné nedostatky byla udělena v pěti případech sankce.

V okrese Děčín byl šetřen výskyt alimentárních onemocnění u patnácti sportovců. Byly provedeny výtěry a odběry pokrmů, šetření ještě probíhá.

– Ústí nad Labem, 7. 8. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc červen 2015 – Ústecký kraj

V měsíci červnu 2015 bylo v Ústeckém kraji pracovníky Krajské hygienické stanice provedeno celkem 267 kontrol v 255 provozních jednotkách. Bylo uděleno 52 sankcí (za závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěno překročení doby spotřeby potravin, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení chladícího řetězce, závady v osobní hygieně, kouření personálu v kuchyni, nedostatečné informace o alergenech, zjištěny smyslové změny u masa, výskyt hmyzu v kuchyni, větrací okna nebyla opatřena sítěmi proti hmyzu, používání rezavého nádobí a náčiní, u umývadla na osobní hygienu netekla voda, zjištěno olupování malby na stěnách a stropě, zjištění potravin neznámého původu – bez označení) v celkové výši 124 800,- Kč a 24 opatření (např. nařízení likvidace za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u pokrmů, nařízení sanitace).

Ve dvou případech bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti (zjištěny hrubé nedostatky v provozní hygieně, v sanitaci, zjištěny stavebně technické závady, výskyt černé plísně na stěnách, používání rezavého nádobí a výskyt mravenců). Čtyřikrát byla nařízena likvidace potravin za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u surovin a pokrmů.

V červnu bylo prováděno šetření osmi podnětů, z toho 4 byly oprávněné a za zjištěné nedostatky byly uděleny sankce.

– Ústí nad Labem, 7. 7. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc květen 2015 – Ústecký kraj

V měsíci květnu 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 249 kontrol v 236 provozních jednotkách. Bylo uděleno 73 sankcí (závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, nedostatečné označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, zjištěno překročení doby spotřeby potravin, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení teplotního řetězce, závady v osobní hygieně, kouření ve skladech potravin) v celkové výši 114 500,- Kč a 30 opatření (např. nařízení likvidace za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u pokrmů, nařízení sanitace).

V jednom případě bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti (zjištěny hrubé nedostatky v provozní hygieně, v sanitaci, zjištěny stavebně technické závady a výskyt hmyzu). Jedenkrát byla nařízena sanitace provozní jednotky a 8x byla nařízena likvidace potravin za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u pokrmů.

Na základě podezření na epidemický výskyt Salmonelly enteritidis, byl dne 11.5.2015 proveden zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem výkon státního zdravotního dozoru v MŠ Mstišov – Dubí, okres Teplice. Bylo zjištěno, že onemocnělo 27 osob, z toho 24 dětí, kultivačně potvrzených bylo 10 onemocnění Salmonella Enteritidis, zbývajících 11 případů bylo potvrzeno na základě časové, klinické a místní souvislosti. Z rizikových potravin bylo dle jídelníčku vytipováno kuřecí maso a vejce. V kuchyni zjištěn 1ks dezinfekčního prostředku s prošlým datem expirace. V zařízení již byla zahájena v době kontroly sanitace. Dne 12.5.2015 byla příkazem nařízena sanitace a pozastavení výkonu činnosti, spočívající ve výrobě pokrmů pro účely stravování dětí a dospělých v mateřské škole. Za rizikovou manipulaci s potravinami byla provozovatelce udělena sankce.

– Ústí nad Labem, 5. 6. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc duben 2015 – Ústecký kraj

V měsíci dubnu 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 269 kontrol v 241 provozních jednotkách.

Celkem bylo uděleno 65 sankcí (závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, v označování potravin, zjištěno křížení neslučitelných činností, závady při manipulaci s potravinami, chyběly doklady o původu potravin, chyběly zdravotní průkazy pracovníků, zjištěno překročení doby spotřeby potravin, zjištěna nedostatečná sanitace, porušení teplotního řetězce, závady v osobní hygieně, nedostatky v odpadovém hospodářství, nedostatečná informovanost veřejnosti o výskytu alergenů) v celkové výši 141 400,- Kč a 32 opatření (např. nařízena likvidace za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u pokrmů, nařízena sanitace).

V jednom případě došlo k okamžitému uzavření provozní jednotky za zjištění výskytu myšího trusu, za závady v sanitaci a v provozní hygieně, 4x bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti (hrubé nedostatky v sanitaci a v provozní hygieně).

– Ústí nad Labem, 6. 5. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc březen 2015 – Ústecký kraj

V měsíci březnu 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 203 kontrol ve 193 provozních jednotkách.

Celkem bylo uděleno 45 sankcí (zjišťovány závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, při manipulaci s potravinami – křížení činností, ve stavebně technickém stavu, nedostatečné značení a chybějící doklady, překročení doby spotřeby, porušení teplotního řetězce, nedostatečné označení alergenů, nedostatečná sanitace, kouření v konzumační části v obchodních centrech, kde nebyla provozní jednotka stavebně oddělena od společných prostor obchodního centra) a 96 opatření (např. 38x nařízena likvidace potravin, 25x nařízena sanitace, 5x nařízeno uzavření provozovny nabo pozastavení činnosti a 12x pozastavení výkonu činnosti).

– Ústí nad Labem, 9. 4. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc únor 2015 – Ústecký kraj

V měsíci únoru 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 186 kontrol ve 167 provozních jednotkách.

Celkem bylo uděleno 53 sankcí (závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, v označování, zjištěna nedostatečná sanitace, neoznámení zahájení činnosti, porušení teplotního řetězce, zamrazování potravin, kouření v zázemí provozních jednotek i v konzumační části v obchodních centrech, kde nebyla provozní jednotka stavebně oddělena od společných prostor obchodního centra) a 22 opatření (nařízena likvidace za překročení doby spotřeby a za zjištění smyslových změn u pokrmů).

V jednom případě došlo k okamžitému uzavření provozní jednotky za zjištění výskytu myšího trusu, za závady v sanitaci a v provozní hygieně.

– Ústí nad Labem, 3. 3. 2015

Státní zdravotní dozor hygiena výživy za měsíc leden 2015 – Ústecký kraj

V měsíci lednu 2015 bylo v Ústeckém kraji zaměstnanci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem 169 kontrol ve 162 provozních jednotkách.

Celkem bylo uděleno 46 sankcí (závady v provozní hygieně, ve skladování potravin, v jejich označování, v nedostatečné sanitaci, neoznámení zahájení činnosti, porušení teplotního řetězce, zamrazování potravin) a 16 opatření (nařízení likvidace za závady ve skladování potravin, závady ve značení potravin – nedostatečné nebo žádné).

– Ústí nad Labem, 5. 2. 2015

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: