Státní zdravotní dozor PBU za měsíc květen 2024 – Ústecký kraj

Státní zdravotní dozor PBU za měsíc květen 2024 – Ústecký kraj

V květnu 2024 bylo v Ústeckém kraji oddělením PBU Krajské hygienické stanice provedeno celkem 34 kontrol (5 kontrol zaměřených na výrobky určené pro styk s potravinami, 6 kontrol zaměřených na hračky, 18 kontrol zaměřených na kosmetické přípravky, 1 kontrola zaměřená na chemickou látku v předmětu, 4 kontroly zaměřené na výrobky související s tabákovými výrobky) ve 29 provozovnách.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u osob odpovědných za uvedení kosmetických přípravků na trh byly provedeny 2 kontroly správné výrobní praxe.

V rámci celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru zaměřeného na správnou výrobní praxi u výrobců výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy byla provedena 1 kontrola správné výrobní praxe.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na bezpečnost kosmetických přípravků bylo provedeno 18 kontrol.

V rámci regionálního státního zdravotního dozoru zaměřeného na prohlášení o shodě u výrobců potravin a pokrmů, v provozovnách stravovacích služeb byly provedeny 2 kontroly.

V rámci státního zdravotního dozoru zaměřeného na omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí byly provedeny 2 kontroly zaměřené na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

V rámci mimořádného státního zdravotního dozoru zaměřeného výrobky s HHC, HHC-O, THCP byly provedeny 2 kontroly (bez závad).

V květnu bylo šetřeno 71 notifikací Rapex (provedeno 71 šetření v tržní síti, z toho 16 na internetu), průběžně poskytovány konzultace a zodpovídány dotazy nejen spotřebitelů.

V Ústí nad Labem, 01.06.2024

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: