Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526

logo IROP a MMR

Název projektu: Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je v rámci reakce na krizi související s COVID-19 posílit rozvoj infrastruktury ve smyslu modernizace areálu ředitelství Ústí nad Labem pro zajištění kvalitního zázemí pro výkon činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví a pro jeho odborné pracovníky, zajištění dopravní obslužnosti, zkvalitnění výpočetní techniky a v neposlední řadě zajištění kybernetické bezpečnosti v souvislosti s hrozbami pandemických a jiných krizových situací, kdy naše organizace zabezpečuje ochranu veřejného zdraví obyvatelstva v souladu s platnou legislativou.

Realizace projektu bude mít dopad na zlepšení připravenosti a poskytování služeb zajišťujících výkon státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví i v době mimořádných událostí (pandemie COVID-19). Projet tak zvýší schopnost Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje odolávat i případným dalším hrozbám.

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: