Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2022

Schválený rozpočet v Kč  
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem130 804 624   
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje113 518 738  
 z toho501 – platy84 001 919     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 507 156     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech73 494 763     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem28 676 631     
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje15 325 846     
 z toho513 – nákup materiálu1 450 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 510 000     
 516 – nakup služeb9 548 972     
 517 – ostatní nákupy1 816 874     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 710 040     
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 680 040     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu250 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu250 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
  
 Limit zaměstnanců193     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona161     
   
   
 Upravený rozpočet v tis. Kč  
 Příjmy celkem280,00     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50,00     
 22 – Přijaté sankční platby230,00     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0,00     
  
 Výdaje celkem131 853,29     
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje115 828,33     
 z toho501 – platy85 728,07     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 723,07     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech75 005,00     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840,19     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem29 260,07     
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje12 772,01     
 z toho513 – nákup materiálu2 216,56     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 689,60     
 516 – nakup služeb7 078,92     
 517 – ostatní nákupy759,51     
 519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky27,42     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 774,06     
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 739,56     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům34,50     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu1 222,55     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu1 222,55     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje256,34     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku256,34     
  
 Limit zaměstnanců193     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona161  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: