Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2020

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem131 961 835     
 z toho50 – Platy a podobné a související výdaje112 261 769     
 z toho501 – platy83 062 479     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru10 507 156     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech72 555 323     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem28 359 102     
 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje17 758 816     
 z toho513 – nákup materiálu1 684 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 740 000     
 516 – nakup služeb11 352 000     
 517 – ostatní nákupy1 982 816     
 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům1 691 250     
 z toho534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.1 661 250     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu250 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu250 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
  
 Limit zaměstnanců183     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona151     
   
   
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280,0     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50,00     
 22 – Přijaté sankční platby230,00     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0,00     
  
 Výdaje celkem158 336,85     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné133 512,80     
 z toho501 – platy98 444.22     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru11 589,45     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech86 854,77     
 502 – ostatní platby za provedenou práci1 410,73     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem33 657,85     
 51 – Neinvestiční nákupy19 652,91     
 z toho513 – nákup materiálu3 511,56     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 557,86     
 516 – nakup služeb12 002,45     
 517 – ostatní nákupy1 496,30     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky84,74     
 53 – Neinvestiční transfery2 033,81     
 z toho534 – převody vl. fondům1 997,81     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům36,00     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu1 437,33     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu1 437,33     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje1 700,00     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku1 700,00     
 Limit zaměstnanců188     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona156    

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: