Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2018

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem124 613 857     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné101 632 543     
 z toho501 – platy75 004 993     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru9 273 736     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech65 731 257     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem25 787 362     
 51 – Neinvestiční nákupy21 236 214     
 z toho513 – nákup materiálu2 595 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 820 000     
 516 – nakup služeb11 815 000     
 517 – ostatní nákupy3 006 214     
 53 – Neinvestiční transfery1 530 100     
 z toho534 – převody vl. fondům1 500 100     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu215 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu215 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
  
 Limit zaměstnanců183     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona151     
   

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: