Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2017

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem107 912 199     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné92 812 527     
 z toho501 – platy68 422 892     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru8 508 015     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech59 914 877     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem23 549 447     
 51 – Neinvestiční nákupy13 486 214     
 z toho513 – nákup materiálu2 625 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 820 000     
 516 – nakup služeb4 035 000     
 517 – ostatní nákupy3 006 214     
 53 – Neinvestiční transfery1 398 458     
 z toho534 – převody vl. fondům1 368 458     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu215 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu215 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
  
 Limit zaměstnanců182     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona150     
   
   
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280,0     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50,00     
 22 – Přijaté sankční platby230,00     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0,00     
  
 Výdaje celkem109 308,03     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné93 935,77     
 z toho501 – platy69 449,24     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru8 635,64     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech60 813,60     
 502 – ostatní platby za provedenou práci588,13     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem23 898,40     
 51 – Neinvestiční nákupy11 865,76     
 z toho513 – nákup materiálu2 582,29     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 111,18     
 516 – nakup služeb3 351,34     
 517 – ostatní nákupy2 814,34     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky6,61     
 53 – Neinvestiční transfery1 431,50     
 z toho534 – převody vl. fondům1 403,00     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům28,50     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu215,00     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu215,00     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje1 860,00     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku1 860,00     
 Limit zaměstnanců182     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona150  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: