Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2016

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem99 969 820     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné88 324 125     
 z toho501 – platy65 073 338     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru7 912 395     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech57 160 943     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840 188     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem22 410 599     
 51 – Neinvestiční nákupy10 424 593     
 z toho513 – nákup materiálu1 905 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 240 000     
 516 – nakup služeb3 825 000     
 517 – ostatní nákupy1 454 593     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery1 006 102     
 z toho534 – převody vl. fondům976 102     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům30 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu215 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu215 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců182     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona150     
   
   
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280,0     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0,00     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50,00     
 22 – Přijaté sankční platby230,00     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0,00     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0,00     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0,00     
  
 Výdaje celkem102 503,28     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné89 050,78     
 z toho501 – platy65 615,62     
 z toho5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru7 978,33     
 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech57 637,29     
 502 – ostatní platby za provedenou práci840,19     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem22 594,97     
 51 – Neinvestiční nákupy11 820,81     
 z toho513 – nákup materiálu2 967,99     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 142,74     
 516 – nakup služeb3 540,37     
 517 – ostatní nákupy2 169,71     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0,00     
 53 – Neinvestiční transfery1 019,98     
 z toho534 – převody vl. fondům992,98     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům27,00     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu215,00     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu215,00     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje396,71     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku396,71     
 Limit zaměstnanců182     
 z tohodle zákoníku práce32     
 dle služebního zákona150    

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: