Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem101 167 874     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné83 261 297     
 z toho501 – platy61 310 214     
 502 – ostatní platby za provedenou práci825 082     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem21 126 001     
 51 – Neinvestiční nákupy17 093 474     
 z toho513 – nákup materiálu1 195 000     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 505 000     
 516 – nakup služeb11 552 806     
 517 – ostatní nákupy840 668     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery613 103     
 z toho534 – převody vl. fondům613 103     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům0     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu200 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu200 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců182     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50     
 22 – Přijaté sankční platby230     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem103 020,99     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné83 672,08     
 z toho501 – platy61 616,77     
 502 – ostatní platby za provedenou práci825,08     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem21 230,23     
 51 – Neinvestiční nákupy16 919,72     
 z toho513 – nákup materiálu1 705,07     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 118,68     
 516 – nakup služeb10 785,19     
 517 – ostatní nákupy1 310,78     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery868,17     
 z toho534 – převody vl. fondům618,94     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům249,23     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu262,24     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu262,24     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje1 298,78     
 z toho612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku1 298,78     
 Limit zaměstnanců182     

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: