Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2014

 Schválený rozpočet v Kč 
 Příjmy celkem280 000     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50 000     
 22 – Přijaté sankční platby230 000     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem95 417 732     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné78 090 751     
 z toho501 – platy57 491 280     
 502 – ostatní platby za provedenou práci785 400     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem19 814 071     
 51 – Neinvestiční nákupy16 528 068     
 z toho513 – nákup materiálu833 546     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 438 060     
 516 – nakup služeb11 470 578     
 517 – ostatní nákupy785 884     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery598 913     
 z toho534 – převody vl. fondům574 913     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům24 000     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu200 000     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu200 000     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců187     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50     
 22 – Přijaté sankční platby230     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem96 323,50     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné78 586,27     
 z toho501 – platy57 861,07     
 502 – ostatní platby za provedenou práci785,40     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem19 939,80     
 51 – Neinvestiční nákupy16 663,82     
 z toho513 – nákup materiálu1 304,40     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 049,10     
 516 – nakup služeb10 946,23     
 517 – ostatní nákupy1 361,49     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky2,60     
 53 – Neinvestiční transfery605,61     
 z toho534 – převody vl. fondům578,61     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům27,00     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu210,75     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu210,75     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje257,05     
 Limit zaměstnanců186    

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: