Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2013

 Schválený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50     
 22 – Přijaté sankční platby230     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem93 364     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné76 560     
 z toho501 – platy56 364     
 502 – ostatní platby za provedenou práci770     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem19 426     
 51 – Neinvestiční nákupy16 016     
 z toho513 – nákup materiálu787     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 315     
 516 – nakup služeb11 172     
 517 – ostatní nákupy742     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery588     
 z toho534 – převody vl. fondům564     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům24     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu200     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu200     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců187     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti50     
 22 – Přijaté sankční platby230     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem94 298,07     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné77 030,34     
 z toho501 – platy56 715,00     
 502 – ostatní platby za provedenou práci770     
 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem19 545,34     
 51 – Neinvestiční nákupy16 121,51     
 z toho513 – nákup materiálu860,00     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 394,10     
 516 – nakup služeb11 156,33     
 517 – ostatní nákupy652,67     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky58,41     
 53 – Neinvestiční transfery593,01     
 z toho534 – převody vl. fondům567,51     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům25,50     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu281,63     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu281,63     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje271,58     
 Limit zaměstnanců187  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: