Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2012

 Schválený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti55     
 22 – Přijaté sankční platby225     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem93 478     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné76 560     
 51 – Neinvestiční nákupy16 122     
 z toho513 – nákup materiálu805     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 315     
 516 – nakup služeb11 203     
 517 – ostatní nákupy799     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery596     
 z toho534 – převody vl. fondům564     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům32     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu200     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu200     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců187     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti55     
 22 – Přijaté sankční platby225     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem94 948     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné76 535     
 z toho501 – platy zaměstnanců v pracovním poměru56 665     
 502 – ostatní osobní výdaje450     
 503 – povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp. na stát.pol.zaměstnanosti14 279     
 503 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění5 141     
 51 – Neinvestiční nákupy17 122     
 z toho513 – nákup materiálu1 055     
 5139(§ 5212) – nákup materiálu jinde nezařazený19     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 597     
 516 – nakup služeb3 621     
 516.1 nákup služeb od ZÚ8 250     
 517 – ostatní nákupy580     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery594     
 z toho534 – převody vl. fondům567     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům27     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu247     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu247     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje450     
 Limit zaměstnanců187   

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: