Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2011

 Schválený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti55     
 22 – Přijaté sankční platby225     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem93 365     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné79 701     
 51 – Neinvestiční nákupy12 877     
 z toho513 – nákup materiálu400     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 000     
 516 – nakup služeb9 250     
 517 – ostatní nákupy1 227     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery587     
 z toho534 – převody vl. fondům587     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům0     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu200     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu200     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců196     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb0     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti55     
 22 – Přijaté sankční platby225     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem93 365     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné76 560     
 51 – Neinvestiční nákupy15 958     
 z toho513 – nákup materiálu927     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 303     
 516 – nakup služeb11 117     
 517 – ostatní nákupy606     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky5     
 53 – Neinvestiční transfery597     
 z toho534 – převody vl. fondům564     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům33     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu250     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu250     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců196  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: