Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2010

 Schválený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb70     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti54     
 22 – Přijaté sankční platby156     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem108 912     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné87 625     
 51 – Neinvestiční nákupy19 996     
 z toho513 – nákup materiálu1 290     
 515 – nakup vody, paliv a energií2 872     
 516 – nakup služeb14 237     
 517 – ostatní nákupy1 597     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery1 291     
 z toho534 – převody vl. fondům1 291     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům0     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu0     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu0     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje0     
 Limit zaměstnanců196     
  
  
 Upravený rozpočet v tis. Kč 
 Příjmy celkem280     
 z toho13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb70     
 21 – Příjmy z vlastní činnosti54     
 22 – Přijaté sankční platby156     
 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy0     
 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy0     
 41 – Neinvestiční přijaté transfery0     
  
 Výdaje celkem109 886     
 z toho50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné87 733     
 51 – Neinvestiční nákupy20 029     
 z toho513 – nákup materiálu2 317     
 515 – nakup vody, paliv a energií3 607     
 516 – nakup služeb13 134     
 517 – ostatní nákupy971     
 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky0     
 53 – Neinvestiční transfery1 324     
 z toho534 – převody vl. fondům1 291     
 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům33     
 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu247     
 z toho542 – náhrady placené obyvatelstvu247     
 61 – Investiční nákupy a související výdaje553     
 Limit zaměstnanců196  

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: