Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2009


 

 

 
schválený
rozpočet
v tis. Kč
 upravený
rozpočet
v tis. Kč
 skutečnost
 
v tis. Kč
 % plnění
k uprav.
rozpočtu
 
   
 Objem výdajů na investice 0,00     0,00     0,00     0,00     
 z toho čerpací účet 916     
      jiný čerpací inv.účet (908)     
   
 Objem neinvestičních výdajů 114 855,00     108 749,00     112 258,79     103,23     
 z toho mzdové prostředky 66 308,00     66 118,00     64 655,22     97,79     
      pojistné a příděl do FKSP 23 854,00     23 691,00     23 192,47     97,90     
      náhrady mezd za nemoc      190,00     162,96     85,77     
      neinv.výdaje ISPROFIN 0,00     0,00     0,00     0,00     
 Objem příjmů celkem 342,00     342,00     1 378,28     403,01     
 z toho třída 4           0,85          
      pol. 4132           0,85          
      pol. 4135                     
   
   
 Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních 
    výdajích v tis. Kč: 6 160,87          
      z toho: použití rezervního fondu: 0,00          
                  přijaté pojistné náhrady: 55,57          
                  čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: 6 105,30       

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: