Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2008

Pro rok 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo pro Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem závazné ukazatele rozpočtu v tis. Kč :
 
 Příjmy :62 
 
 Běžné výdaje :116 713 

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: