Pertuse (dávivý kašel) – obecné informace

Pertuse, známá také jako černý kašel, je infekční onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Výskyt pertuse byl v důsledku rozsáhlého očkovacího programu, který probíhá již od roku 1958, velice nízký. Nyní zaznamenáváme v České republice výrazně vyšší výskyt tohoto onemocnění, které může způsobit závažné komplikace, zejména u nedostatečně očkovaných jedinců.

Jakým způsobem se onemocnění přenáší?

K přenosu dochází zejména kapénkami, vznikajícími při kašli, kýchání, mluvení. K rozvoji onemocnění dochází za 7 až 21 dní po nakažení. Nakažlivost je vysoká, začíná již ve stádiu prvních příznaků, které jsou shodné s příznaky běžného respiračního onemocnění a trvá min. 5 dní od zahájení antibiotické léčby, u neléčených případů až tři týdny. 

Kdy zejména myslet na onemocnění černým kašlem?

Na onemocnění černým kašlem je třeba myslet v případěkašle, trvajícího minimálně 2 týdny který provází: 

  • příznaky nachlazení s teplotou, rýmou, bolestí v krku, případně zánětem spojivek
  • záchvaty kašle
  • kokrhavý kašel
  • nevolnost až zvracení následující po kašli

U očkovaných osob je průběh onemocnění mírnější a příznaky nemusí být zcela vyjádřené.

Jakým způsobem se onemocnění potvrdí?

Onemocnění potvrdí ošetřující lékař na základě jeho projevů a laboratorních vyšetření. Nejrychlejší způsob potvrzení spočívá v laboratorním vyšetření výtěru z nosohltanu nebo výplachu dutiny ústní (kloktáním) metodou PCR – přímým průkazem bordetel na sliznici dýchacích cest.  Další možností je průkaz protilátek z krve, kde jsou ovšem potřeba dva odběry v odstupu alespoň dvou týdnů.

Jakým způsobem se onemocnění léčí?

Léčba onemocnění pertusí patří do rukou lékaře a spočívá v podání antibiotik. Je potřeba upozornit, že u déle trvajícího onemocnění může přetrvávat i po celou dobu léčby antibiotiky přetrvávat. Léčba trvá zpravidla 7 dní, po jejím ukončení by měla být nakažlivost minimalizována. Ošetřující lékař může také v nutných případech rozhodnout o preventivním podání antibiotik. 

Jakým způsobem lze onemocnění předcházet? 

Základním preventivní opatřením je očkování dětí celkem 5 ti dávkami kombinované očkovací látky ve věku 0–1, 5 a 10 let. Následná odolnost proti tomuto onemocnění není bohužel trvalá a s postupem času dochází k tzv. vyvanutí imunity. Očkovat se proto doporučuje i v dospělosti – kombinovanou očkovací látkou podanou v rámci přeočkování proti tetanu. Pro zajištění ochrany novorozenců, kteří ještě nemohou být očkování a zároveň jsou v riziku nejzávažnějšího průběhu, se doporučujeme očkování těhotným ženám a osobám v jejich blízkém okolí. 

Mezi základní opatření patří také dodržování hygienických zásad, jako je časté mytí rukou, časté větrání pobytových místností (školních tříd, pracovních prostor), omezení kontaktu s osobami, které mají příznaky onemocnění a neprodlené vyhledání lékaře v případě objevení příznaků. 

MUDr. Eva Patrasová

Ředitelka protiepidemického odboru KHS Ústeckého kraje

Aktualizováno: 18.3.2024

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: