Informace poskytnuté na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.