Bankovní spojení

číslo účtu 19-8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem

Úhrada uložené pokuty ve správním nebo přestupkovém řízení

č. účtu 19- 8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem,
variabilní symbol: číslo jednací správního rozhodnutí, spec. symbol: IČO účastníka řízení

Úhrada nákladů řízení ve správním nebo přestupkovém řízení

č. účtu 19- 8327411/0710 vedený u České národní banky, pobočka Ústí nad Labem,
variabilní symbol: číslo jednací správního rozhodnutí, spec. symbol: IČO účastníka řízení