Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji v měsíci duben 2024

Souhrn epidemiologické situace

V měsíci dubnu 2024 bylo v Ústeckém kraji hlášeno celkem 1720 infekčních onemocnění (nemocnost 210.5/100 000 obyv.), což je o 54.1 % více než v předchozím období a o 33.9 % více než ve stejném období v předchozím roce. V souvislosti s infekčním onemocněním bylo hlášeno 7 úmrtí. V průběhu aktuálního měsíce byl zaznamenán 1 epidemický výskyt.

Akutní respirační onemocnění a COVID-19

Incidence akutních respiračních onemocnění jsou pod epidemickým prahem, bylo nahlášeno 181 komplikací.

Obrazek1

Výskyt onemocnění s klinickým obrazem chřipky (ILI – influenza-like illness) se pohyboval na úrovni 23 případů na 100 000 obyv. Mezi laboratorně potvrzenými případy chřipky dominuje virus chřipky B – typický pro jarní vlnu onemocnění. Od počátku sezóny evidujeme 29 závažných případů chřipky vyžadující hospitalizaci a dechovou podporu, z toho 11 s úmrtím.

Obrazek2

V období dubna 2024 bylo v Ústeckém kraji zjištěno celkem 26 případů onemocnění COVID-19 (nemocnost 3.2/100 000 obyv.), což představuje stejné množství jako v předchozímu měsíci. V tomto měsíci byla v souvislosti s onemocněním COVID-19 hospitalizována 1 osoba a nikdo nezemřel. Výskyt dle okresů: Děčín 3, Chomutov 2, Litoměřice 1, Louny 1, Most 6, Teplice 1, Ústí n. L. 12.

Závažná sporadická onemocnění

V měsíci dubnu bylo hlášeno 22 onemocnění spojených se septickým stavem, z nichž 3 skončila úmrtím. Došlo k jednomu onemocnění meningokokovou nákazou. V 5 případech septické onemocnění vyvolal Streptococcus pneumoniae, onemocnění skončilo úmrtím. Byla hlášena 3 onemocnění pneumokokovou meningitidou a 1 pneumoková pneumonie.  Invazivním onemocnění vyvolaným pneumokoky lze často předcházet očkováním. V dubnu byly šetřeny také dva případy legionelózy, z nichž jedno skončilo úmrtím. U obou případů provádí Krajská hygienická stanice environmentální šetření.

Ostatní sporadická onemocnění

Pokračuje nebývalý nárůst počtu onemocnění pertusí, za měsíc duben evidujeme 668 případů, od počátku roku je to pak 668 případů, což je o 159 % více než v předchozím měsíci.  Nejvyšší výskyt onemocnění byl zaznamenán v okresech Děčín, Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Většina případů je zjištěna u adolescentů a mladých dospělých, onemocnění jsou v této skupině s mírným průběhem, bez komplikací. Pertuse, známá také jako černý kašel, je vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění, které postihuje dýchací cesty a je charakterizováno záchvaty silného kašle, představuje riziko zejména pro novorozence a malé doposud neočkované děti.  Efektivní prevencí proti pertusi je očkování, které je součástí standardního očkovacího kalendáře pro děti, s doporučením pravidelných posilovacích dávek i pro dospělé.

Obrazek3

Pokračuje nárůst výskytu onemocnění neštovicemi, za měsíc březen bylo hlášeno 545 případů, a to zejména z okresů Ústí nad Labem a Děčín. Nově zaznamenáváme zvýšený výskyt případů onemocnění pátou nemocí, kterou vyvolává parvovirus B19. Za duben bylo hlášeno 25 případů onemocnění. Mezi základní příznaky patří zarudnutí v obličeji a krajkovitá svědivá vyrážka na trupu. Zvýšený výskyt tohoto onemocnění je pozorován i v dalších evropských zemích, jako je Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Litva a Lotyšsko.  Další informace k tomuto onemocnění naleznete přehledně na stránkách nzip.cz.

Výskyt alimentárních průjmových onemocnění začíná s nastupujícím teplejším počasím narůstat, pracovníci protiepidemického odboru KHS Ústeckého kraje šetřili 23 případů salmonelóz a 45 případů kampylobakterióz. Výskyt virových průjmových onemocnění, vyvolaných rotaviry, adenoviry a noroviry přesto ještě stále dominuje.

V měsíci dubnu bylo náhodně při vstupní prohlídce před nástupem do zaměstnání zjištěno 1 onemocnění hepatitidou A, bez zjevné příčiny. Hlášeno bylo také 7 onemocnění hepatitidou E, výskyt je obdobný jako v předchozím roce a měsíci. V dubnu 14 případů chronické hepatitidy typu C

Z onemocnění s přírodní ohniskovostí a dalších antropozoonóz bylo hlášeno 1 onemocnění klíšťovou encefalitidou a 2 onemocnění lymeskou boreliózou.  Protiepidemický odbor se po roce opět zapojil do sběru klíšťat v rámci spolupráce se Státním zdravotním ústavem na projektech Klíšťata ve městě a dalších, tentokrát v lokalitě Povrly.

Mezi parazitárními onemocněními bylo hlášeno 100 případů onemocnění svrabem.

V souvislosti s výskytem infekčních onemocnění bylo provedeno 1016 depistážních šetření v souvislosti s vykazovanými onemocněními a dalších 31 epidemiologických šetření v souvislosti s podezřením na výskyt onemocnění. Bylo vydáno 76 rozhodnutí stanovujících protiepidemická opatření v ohnisku nákazy.

Sdílejte příspěvek:

Prozkoumejte i další kategorie:

Související příspěvky: