Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem