Rozvoj infrastruktury KHS Ústeckého kraje CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017526

   
Aktuality
   
Informace školám o kreativní kampani pořádané SZÚ u příležitosti Světového dne bez tabáku pořádané pro zapojení žáků 2. stupně do kampaně
   
projekt Prevence antibiotické rezistence – Státní zdravotní ústav
   
Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
   
Koronavirus – informace ke covid-19
   
COVID-19 Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021
   
30.05.2023 Streprtokoková angína, spála
přílohy: dokument ve formátu pdf (222 KB)
30.05.2023 Epidemiologická situace v Ústeckém kraji v měsíci dubnu 2023
přílohy: zprava ve formátu pdf (304 KB)
29.05.2023 Nebezpečný výrobek - tetovací barva DYNAMIC VIKING INK, DARK GREEN
přílohy: oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (245 KB)
foto 1 jpg (41 KB)
29.05.2023 Nebezpečný výrobek - panenka Back To SCHOOL, No. 1841
přílohy: oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (260 KB)
foto 1 jpg (100 KB)
29.05.2023 Nebezpečný výrobek - Dr. C. Tuna, SUN BUTTER 15 SPF, Tan & Care, CARROT OIL, 250 ml
přílohy: oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR ve formátu pdf (255 KB)
foto 1 jpg (31 KB)
29.05.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v režimu § 178 zákona o státní službě rada/odborný rada oddělení protiepidemické pracoviště Chomutov
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (95 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
24.05.2023 Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
přílohy Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf (71 KB)
24.05.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo místo v režimu § 178 zákona o státní službě rada/odborný rada – vedoucí oddělení personálně správního
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (91 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
22.05.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce územní pracoviště Litoměřice
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (116 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
19.05.2023 Konference Výživa a zdraví 2023, která se koná ve dnech 19.-21.09.2023 v Teplicích
příloha pozvánka formátu pdf (2834 KB)
18.05.2023 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář
přílohy Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář ve formátu pdf (165 KB)

15.05.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada odbor protiepidemický pracoviště Ústí nad Labem
přílohy Výběrové řízení ve formátu pdf (114 KB)
Formuláře pro výběrové řízení
05.10.2021 Zákon o obalech - co kontrolují KHS
přílohy prezentace Zákon o obalech: • prevence snižováním zdrojů; • podmínky uvádění obalů na trh: těžké kovy ve formátu pdf (1622 KB)

04.03.2021 Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
03.07.2020 Ohlašovací povinnost pro výrobce, dovozce výrobků určených pro styk s potravinami a provozovatele potravinářských podniků ve formátu pdf (55 KB)

24.07.2019 Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí
přílohy Rus domácí - Informace pro nájemníky a vlastníky nemovitostí ve formátu pdf (77 KB)

07.06.2018 Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
14.04.2015 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem upozorňuje osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních na novou povinnost vyplývající z § 21a „Ubytovací služby“ zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
24.02.2014 Zdraví 2020
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
19.8.2013 Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)
informace umístěná na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
9.3.2012 Informace k monitoringu azbestu
přílohy informace ve formátu pdf (485 KB)
20.12.2011 Azbest – zdroj ohrožení zdraví
přílohy informace ve formátu pdf (94 KB)
28.4.2011 informace pro veřejnost o zvláštních podmínkách a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong informace ve formátu pdf (396 Kb)
přílohy
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ve formátu pdf (783 Kb)
COMMISSION REGULATION (EU) No 284/2011 in pdf (810 Kb)