Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem     IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110     fax: +420 477 755 112     email: info@khsusti.cz    idds: 8p3ai7n    el. podatelna: e-podatelna@khsusti.cz
Zveřejněné informace jsou v souladu s vyhláškou 64/2008Sb